Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen godkände klimatstrategi: Kyrkan ska vara kolneutral senast 2030

Publicerad 26.02.2019

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har som mål att bli koldioxidneutral senast 2030. Kyrkostyrelsens plenum godkände kyrkans energi- och klimatstrategi ”En kolneutral kyrka 2030” på sitt möte på tisdag 26.2.2019.

– Klimatförändringen är en världsomfattande kris som ännu kan bemästras. Med hjälp av de konkreta målen i klimatstrategin medverkar kyrkan till bemästrandet och främjar en hållbar livsstil till gagn för hela skapelsen, säger strategiarbetsgruppens ledare Laura Riuttanen, klimatforskare vid Helsingfors universitet.

Enligt arbetsgruppens uppskattning producerar kyrkans verksamhet mest utsläpp från uppvärmning av fastigheter och elkonsumtion men också från resor och anskaffningar. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från nuvarande nivå såväl när det gäller fastigheter som verksamhet. Den slutliga 20 procenten, dvs. klimatutsläpp som det inte är tekniskt eller ekonomiskt ändamålsenligt att minska på andra sätt strävar man efter att kompensera. Kompensationen sker till exempel genom att fästa uppmärksamhet vid den koldioxidlagring som de skogar som församlingarna äger formar.

Miljödiplom ett praktiskt verktyg

De mål som har satts upp i energi- och klimatstrategin rör såväl helhetskyrkan som varje församling.

– Alla församlingar kallas med eftersom kyrkans kolneutralitet i praktiken förverkligas i lokalförsamlingarna. Kyrkostyrelsens uppgift är att hjälpa församlingarna att skapa verksamhetsmodeller och erbjuda rådgivning och stöd, berättar sekreteraren för kyrkans klimatstrategiarbetsgrupp, ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen på Kyrkostyrelsen.

Som praktiskt verktyg för att nå målen i strategin fungerar Kyrkans miljödiplom som är ett system skräddarsytt för församlingarna. Handboken för kyrkans miljödiplom uppdateras som bäst. Uppgifterna om fastigheternas energiförbrukning samlas i kyrkans eget fastighetsregister Basis. Med hjälp av registret kan man följa med hur förbrukningen utvecklas och göra upp en karta för hur man rör sig mot kolneutralitet. För verksamhetens del skär man ner på utsläppen med praktiska lösningar genom att betona klimatvänlighet såväl vid matserveringar, anskaffningar som vid resor.

Kyrkan – hoppets bärare

Ett av målen i den godkända strategin är att kyrkan aktivt ska påverka i klimatfrågor både som samhällelig aktör och debattör.

– Kyrkan vill uppmuntra och utmana sina medlemmar, övriga aktörer i samhället och beslutsfattare att komma med i klimatarbetet och målsättningen att bli kolneutral. Med sin egen konkreta verksamhet för att stävja utvecklingen är kyrkan också hoppets bärare. Mitt i all klimatångest och pessimism vill kyrkan skapa hopp och tro på att det är möjligt att stävja klimatförändringen om man genast skrider till åtgärder, säger Ilkka Sipiläinen.

Förutom representanter för kyrkostyrelsen, församlingarna och stiften var Finlands miljöcentral, Energimyndigheten, Finlands naturskyddsförbund, Kyrkans Utlandshjälp och Pohjois-Karjalan maakuntaliitto medlemmar i den arbetsgrupp som jobbat med energi- och klimatstrategin. Utkasten till strategin kunde fritt kommenteras under strategiarbetets olika skeden, och i det skede när man utformade strategin begärde man in kommentarer från flera experter.

Energi- och klimatstrategin i sin helhet (på finska). Strategin översätts till svenska under våren.

Kyrkans ekofastekampanj inleds på askonsdag 6.3.

Mera information:
ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, tfn 040 544 1158
arbetsgruppens ordförande, klimatforskare Laura Riuttanen, tfn 050 415 4746