Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Antalet unga som deltog i konfirmandundervisningen sjönk – fortfarande populärt

Publicerad 31.01.2019

Under 2018 deltog sammanlagt 48 133 personer i konfirmandundervisningen. Av dem var 15-åringarnas andel 45 610 eller 77,3 procent av hela åldersgruppen. Jämfört med året innan sjönk andelen som deltog i konfirmandundervisningen med 1,5 procentenheter. Av alla 15-åringar som är medlemmar i kyrkan deltog 91 procent i konfirmandarbetet. Antalet som deltog i vuxenskriftskola var 1 034 personer.

Andelen som deltar i konfirmandundervisningen har sjunkit under 2010-talet men skriftskolan är ännu mycket populär.

– Om mer än tre fjärdedelar av åldersgruppen deltar i konfirmandundervisningen kan man tala om skriftskolans starka ställning som en del av den finländska ungdomskulturen. Utträden ur kyrkan syns också i konfirmandstatistiken fastän konfirmandarbetet är tämligen populärt jämfört med medlemskap i kyrkan, säger sakkunnig inom konfirmandarbetet Jari Pulkkinen på Kyrkostyrelsen.

Inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har man satt stor vikt vid att utveckla konfirmandarbetet. Den senaste förnyelsen var konfirmandarbetsplanen Ett stort under som blev klar 2017. I den betonas att man ska utgå från de unga och de ungas delaktighet i planeringen och genomförandet av konfirmandarbetet. Undervisningar visar att unga är mycket nöjda med konfirmandarbetet; i en undersökning som genomfördes ifjol gav konfirmanderna nästan en nia i skolbetyg åt skriftskolan.

– Konfirmandarbetet har ett gott rykte bland unga och att konfirmandundervisningen utvecklas kontinuerligt så väl på nationell som lokal nivå är av central betydelse då man tänker på framtidens konfirmandarbete. Undersökningar visar att de unga är nöjda men en utmaning är hur man når unga som inte hör till kyrkan, konstaterar Pulkkinen.

Mera information:
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström, tfn 040 5846 873, maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
sakkunnig Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi