Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Kaisamari Hintikka vigs till ämbetet i Esbo domkyrka 10.2

Publicerad 30.01.2019

Den nya biskopen i Esbo stift TD, pastor Kaisamari Hintikka tillträder tjänsten 1.2.2019. Hon är den tredje biskopen i Esbo stift och efterträder tidigare Esbobiskopen Tapio Luoma som tillträdde som ärkebiskop 1.6.2018.

Hintikka vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i Esbo domkyrka söndag 10 februari klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter.

Vigningsmässan

I vigningsmässan predikar biskop Kaisamari Hintikka. Vid vigningen assisteras ärkebiskop Luoma av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo, biskopen i Borgå Björn Vikström, biträdande biskop Kristján Björnsson från Island, biskop Katherine Finegan från lutherska kyrkan i Amerika (ECLA), biskop Veikko Munyika från Namibia, biskop Jan Otto Myrseth från Norge, biskop Ragnar Persenius från Sverige, emeritusbiskop Karsten Nissen från Danmark och Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge. Assisterande präst är domprosten Antti Kujanpää.

Textläsare är stadsdirektören i Esbo Jukka Mäkelä ja Revd Canon Frances Burberry från vänstiftet Edinburgh.

För musiken i mässan står organist Petri Koivusalo, körerna Candomino under ledning av Esko Kallio och CandoMini under ledning av Viena Kangas, och en saxofonkvartett, cello, piano och slaginstrument.

I mässan deltar förutom finländska och nordiska lutherska biskopar också ärkebiskopen för ortodoxa kyrkan i Finland, representanter för katolska kyrkan och anglikanska kyrkan i Finland, biskopar från Ingermanlands, Ungerns, Estlands och USA:s, Jordaniens och det heliga landets lutherska kyrkor. Dessutom deltar generalsekreterarna för Lutherska världsförbundet och Europeiska kyrkokonferensen, utländska ekumeniska gäster och representanter för Esbo stifts vänstift i Namibias lutherska kyrka och Skottlands episkopala kyrka.

Den nya biskopen får vid biskopsvigningen biskopsämbetets insignier: biskopskorset, biskopsstaven, och mitra och kåpa. Biskopsskruden går i rött, som är färgen för den heliga Anden och vittnesbördet om Kristus. I de nya liturgiska kläderna har man använt korset och smyckesspännet från Esbo stifts tidigare biskops mitra och kåpa. I utsmyckningen av kåpan upprepas mönster från tak- och väggmålningar i Esbo domkyrka.

Kåpan har planerats av Emilia Kuurila som är studerande på magistersnivå vid Aaltouniversitetet. Mitran har gjorts i samarbete med modiststuderande vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

Biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo, Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge och biskopen i Borgå Björn Vikström assisterar ärkebiskopen då biskop Hintikka kläds i biskopsämbetets insignier.

Mässan sänds direkt i YLE TV1 och radieras i Yle Radio 1.

Platser på domkyrkans läktare har reserverats för journalister och man kan fotografera mässan från läktaren. Journalister ska anmäla sig på förhand, senast 6.2, till biskopens sekreterare Päivi Härkönen, e-post paivi.h.harkonen@evl.fi.

Man ska anlända till kyrkan senast klockan 9.30. Säkerhetsgranskning sker vid dörren.

I domkyrkan ryms en begränsad mängd människor och det finns bara plats för inbjudna gäster. I Esbo domkyrkoförsamlings församlingscenter (Kyrkstranden 2, Esbo) har man därför ordnat med möjligheten att delta i mässan med psalmsång, bön och nattvard via en storskärm i församlingscentret.

Efter mässan bjuds alla på festkaffe i Esbo samkommuns utbildningscenter Omnia, Kyrkogatan 16. På programmet står musik och hälsningar.

Intervjuförfrågningar: biskopens sekreterare Päivi Härkönen, tfn 050 411 3818

Mera information:
domprosten Antti Kujanpää, tfn 0400 425 252, antti.kujanpaa@evl.fi
lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 5888 317, sari.anetjarvi@evl.fi
sakkunnig Kati Pirttimaa, tfn 050 342 7007, kati.pirttimaa@evl.fi