Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gemensamt Ansvar 2019: Unga har rätt till utbildning

Publicerad 29.01.2019

Utbildning öppnar dörrar – men brist på utbildning stänger dem. I Finland har alla inte längre råd att skaffa den utbildning de vill ha på andra stadiet och utan utbildning är det svårt att få jobb. Också i världens mest utsatta länder är fattigdom ett stort hinder för att gå i skola. Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas utbildning i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen öppnas på söndag 3.2.

Ca 120 000 barn och unga i Finland växer upp i familjer med små inkomster. För många unga riskerar drömyrket förbli en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator och läroböcker.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt då de har varit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden tycks hopplös och ens egen betydelse i världen är höljd i dunkel när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Klimatförändringen försvårar också matproduktionen, boskapsskötseln och barns och ungas skolgång då familjerna blir tvungna att flytta till områden där det finns vatten och färsk betesmark. Utbildning skapar nya möjligheter till utkomst under utmanande förhållanden.

– Att utestängas från utbildning och drömmar som går om intet är en djup tragedi för den enskilda men det innebär också märkbara ekonomiska utmaningar för hela samhället. Vi måste se till att grundlagens 16 paragraf förverkligas; fattigdom får inte bli till hinder för utbildning för en enda ung människa, säger Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen.

– Såväl i Finland som i katastrofområden är samhällets framtid beroende av hurdana möjligheter man ger framför allt unga. Genom att ta dem i betraktande bygger vi framtiden, påminner biskopen i Lappo Simo Peura som predikar i insamlingens öppningsgudstjänst i Alavus kyrka på söndag.

Stöd för att skaffa studieverktyg

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier. Till exempel kan Kyrkans diakonifond ge dem medel att skaffa avgiftsbelagt studiematerial. Med stöd från diakonifonden hjälper man också människor som av olika anledningar har en besvärlig livssituation. De insamlade medlen används också till mångsidigt hjälparbete via lokalförsamlingarna.

Utomlands används medlen från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de mest utsatta människorna i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. I år hjälper man framför allt unga människor. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att avbryta sin skolgång att återvända till skolan, delar ut skol- och hygienartiklar, och hjälper med skolavgifter. Man utbildar fler kompetenta lärare och bygger trygga skolor i avlägset belägna områden. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar
tfn 0400 870 041
Insamlingen Gemensamt AnsvarÖppna länk i ny flik