Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

69,7 procent av finländarna hör till kyrkan

Publicerad 28.01.2019

Enligt den slutliga medlemsstatistiken uppgick antalet medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 31.12.2018 till 3 848 191. Det innebär att 69,7 procent av finländarna hör till kyrkan. I medlemsstatistiken ingår inte så kallade frånvarande medlemmar, som bor utomlands. De var i slutet av fjolåret sammanlagt 181 766 personer.

Under fjolåret blev 16 680 personer medlemmar i kyrkan och 58 338 personer utträdde ur kyrkan. Under 2018 döptes ca 30 892 barn under 1 år och 44 706 kyrkomedlemmar avled.

Flest nya medlemmar i finska församlingen i Vandaforsen

Under 2018 ökade antalet medlemmar i 24 församlingar. Flest nya medlemmar (1 160 personer) fick den finska församlingen i Vandaforsen, Vantaankosken seurakunta, vilket beror på nya bostadsområden i Vanda. Jyväskylä församling är fortsättningsvis Finlands största församling räknat till medlemsantal med 94 906 medlemmar.

De församlingar som ökat mest i medlemsantal finns i huvudsak i anslutning till de stora städerna där också kommunens medlemsantal har ökat. Däremot finns de församlingar som förlorat mest i medlemsantal vanligtvis på landsbygden där befolkningen åldras och det föds färre barn. Det betyder också att antalet dop minskar.

– Att antalet döpta minskar hör samman med att nativiteten sjunker men där märks också att allt flera föräldrar inte döper sina barn. Det här är en av de största utmaningarna för kyrkan, tillsammans med utmaningen att nå unga vuxna som upplever kyrkan som avlägsen, säger forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral.

I slutet av 2017 var motsvarande siffror; medlemsantal 3 904 293 (70,8 procent), inträdda sammanlagt 16 491 personer och utträdda 52 292 personer. Antalet avlidna kyrkomedlemmar var 44 325 medan antalet döpta var 33 747.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896

Församlingarnas folkmängd med grafer finns på webbtjänsten Kyrkans statistik.

Sakkunnig inom statistik Tuomo Halmeenmäki, tfn 040 120 9399
Den församlingsvisa statistiken får man från respektive församling.