Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Harry S Backström kandidat i biskopsvalet

Publicerad 14.01.2019

Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, TD Harry S Backström (f. 1957) har nominerats som fjärde kandidat i biskopsvalet i Borgå stift. Valmansföreningen lämnade in sin stiftelseurkund på måndagen 14 januari. Tidigare har Sixten Ekstrand, Bo-Göran Åstrand och Lisa Enckell nominerats som kandidater.

Harry S Backström är kyrkoherde i Väståbolands församling sedan 2012 (tjänstledig för studier 1,5 år under 2015-2017). Han prästvigdes 2008 och blev teologie doktor 2018. Han har tidigare bland annat verkat som kaplan i Houtskärs och Dragsfjärds kapellförsamlingar. Innan Backström blev präst jobbade han inom skogsindustrin.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes på torsdag 15.11 och avslutas tisdag 15.1.2019. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sammanlagt ca 700 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombuden i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång hålls 19 mars 2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019.

Mera information:
ombudet för Harry S Backströms valmansförening: Daniel Norrback, tfn 040 5862 370, daniel.norrback@evl.fi,
Adressen till webbplatsen uppdateras senare.

Biskopsvalet i Borgå stift
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi