Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Sixten Ekstrand kandidat i biskopsvalet

Publicerad 04.01.2019

Direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet, TD Sixten Ekstrand (f. 1960) har nominerats som första kandidat i biskopsvalet i Borgå stift. Valmansföreningen lämnade in sin stiftelseurkund på fredagen 4 januari till domkapitlet i Borgå stift.

Sixten Ekstrand har varit direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen sedan 2013. Innan dess var han bland annat stiftsdekan vid Borgå domkapitel 2007-2013, lektor och professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi och verksamhetsledare för väckelserörelsen Kyrkans Ungdom. Ekstrand prästvigdes 1985 och blev teologie doktor 1993. Han är docent i kyrkohistoria sedan 1996. Ekstrand har arbetat som tf kyrkoherde och kaplan i Pernå 1985-88.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes på torsdag 15.11 och avslutas tisdag 15.1.2019. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sammanlagt 704 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombuden i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång hålls 19 mars 2019. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 10 april mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet 29.9.2019.

Mera information:
ombudet för Sixten Ekstrands valmansförening: Margareta Puiras, tfn 044 755 3633, e-post:margareta.puiras@evl.fi
www.sixtenekstrand.fi

Biskopsvalet i Borgå stift
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi