Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Julens budskap i tv, radio och sociala medier

Publicerad 19.12.2018

Uppdaterad 19.12.2018 klockan 13.35.

Julbönen på julafton hör till de mest besökta av årets gudstjänster. Den enkla och korta utformningen med julevangeliet och bekanta julpsalmer har blivit en tradition för många. Också i år kan du traditionsenligt fira julbön tillsammans med Borgå svenska domkyrkoförsamling.

I den radierade julbönen är domprosten Mats Lindgård liturg och biskop Björn Vikström predikant. Anita Virtanen läser julaftonens bibeltext och deltar också i förbönen. Reidar Tollander är organist och Eric-Olof Söderström leder Borgå kammarkör.

I julbönen sjungs psalmerna Nu tändas tusen juleljus, Giv mig ej glans och Härlig är jorden.

Julbönen sänds måndag 24.12 klockan 17.00 i Yle Vega.

Julottan från Trefaldighetskyrkan i Vasa

På juldagen klockan 8 kan du ta del av julottan tillsammans med Vasa svenska församling. Mikael Forslund är liturg och Hanna Jern predikar. För musiken svarar Dan Andersson och Monica Heikius tillsammans med medarbetarkören, Trefaldighetskyrkans kör, Brändö kyrkokör, Sundomkören och en stråkorkester.

Gudstjänsten sänds tisdag 25.12 klockan 8.00 i Yle Fem och Yle Vega.

Inför julottan på juldagsmorgonen berättar Ulrika Wolf-Knuts för Hedvig Långbacka om det traditionsrika Tomaskorset i Yle Vega klockan 7.50.

På annandag jul sänds De vackraste julsångerna från Trefaldighetskyrkan i Vasa. Vid allsångstillfället är Luisa Tast och Martin Sandberg programledare. För sången svarar Trefaldighetskyrkans kör, Vasa bygdekör, Damkören Quinn Ton, Vokalensemblen Röster och Sundom skolkör under ledning av Monica Heikius. Organist är Jimi Järvinen. Mikael Forslund håller avslutande andakt.

Allsångstillfället De vackraste julsångerna hör till de mest populära allsångstillfällena i vårt land. Det var 1973 som grunden lades för det som idag är en naturlig del av många finländares julfirande. Varje år samlas nästan en miljon finländare för att sjunga julsånger. I år är fru Jenni Haukio beskyddare för De vackraste julsångerna. 

De vackraste julsångerna sänds 26.12 klockan 12 i Yle Fem och klockan 13.03 i Yle Vega.

Biskop Björn Vikström avslutar andaktsåret i Yle Vega då han håller Andrum på nyårsaftonen 31.12 klockan 6.54 och 9.10.

Julevangeliet i video och illustrationer – också på finlandssvenskt teckenspråk

Under advent och jul berättar julkrubbans gestalter om julfred i bilder och texter som delas med hashtaggen #julfred på sociala medier, bland annat på kyrkans svenska Instagramkonto. Bilderna har gjorts av illustratören Catharina Nygård och lyfter fram att Gud finns med oss såväl vardag som helg.

Julens stjärna ger hopp. Det är temat för årets videoversion av julevangeliet som man från och med idag kan ta del av på kyrkans webbplats. Inför julen sprids videon i sociala medier under hashtaggen #julfred. Videon finns också på jul.fi.

Julevangeliet kan du också ta del av på finlandssvenskt teckenspråk via Youtube.

Mera information:
ledande sakkunnig inom kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 566 8230
jul.fi
evl.fi/svenska

Bifogat finns ett fotografi från Trefaldighetskyrkan i Vasa. Fotograf: Johanna Backholm 

Nyheten har uppdaterats 19.12.2018 klockan 13.35 med rätt namn på liturgen i julottan.