Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Vid årsskiftet uppskattas andelen finländare som är medlemmar i kyrkan till 70 procent

Publicerad 19.12.2018

Fastslagna uppgifter för kyrkans medlemsantal 2018 fås i slutet av januari nästa år då församlingarna har hunnit föra in sina medlemsuppgifter i kyrkans medlemsdatasystem Kirjuri.

Enligt Kirjuri hade kyrkan i slutet november 2018 sammanlagt 3 866 137 medlemmar. Det motsvarar 70,2 procent av befolkningen.

I januari-november 2018 inträdde sammanlagt 15 700 personer i kyrkan och ca 41 100 personer valde att avstå från medlemskap i kyrkan. Fram till utgången av november hade sammanlagt 28 500 personer döpts och antalet avlidna kyrkomedlemmar uppgick till ca 40 600.

Kyrkans forskningscentral uppskattar att andelen som trätt in i kyrkan har ökat lite jämfört med året innan. Man uppskattar att antalet som träder in i kyrkan under hela året kommer att uppgå till 16 900 personer. Antalet personer som lämnar kyrkan 2018 förväntas ligga nära antalet utträden under fjolåret, dvs. ca 52 000. På motsvarande sätt uppskattas antalet avlidna motsvara antalet under förra året, dvs. ca 44 000. Under året förväntas andelen döpta fortsättningsvis minska. Ca 31 000 barn döps under året till medlemmar i kyrkan.

Man förväntar sig att kyrkans medlemsantal i början av 2019 är ca 3 857 000 eller ca 70 procent av befolkningen.

1.1.2018 var 70,8 procent av finländarna medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan. Det exakta medlemsantalet var då 3 904 293 personer. Under 2017 inträdde sammanlagt 16 491 personer i kyrkan och 52 292 personer avstod från sitt medlemskap i kyrkan. Under 2017 dog 44 325 kyrkomedlemmar och 33 747 döptes.

Vecka 5 informerar vi om kyrkans fastställda medlemsantal för 2018 och medlemsuppgifter med grafer publiceras på webbplatsen Kyrkans statistik.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896
Sakkunnig inom statistik Tuomo Halmeenmäki, tfn 040 120 9399