Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kevas arbetshälsoenkät ger kunskap om hur arbetsförhållandena utvecklas i kyrkan

Publicerad 14.12.2018

Över 90 procent av de anställda i kyrkan upplever sitt jobb som viktigt och meningsfullt. Fyra av fem kyrkligt anställda känner arbetsglädje och engagemang. Nästan lika många är beredda att rekommendera sin arbetsgivare för andra. Det här framgår av Kevas arbetshälsoenkät inom den offentliga sektorn. I den granskas anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan, kommunsektorn och staten.

Arbetstagarens möjlighet att påverka sitt arbete viktigt för arbetshälsan

Arbetshälsan har med många mått mätt bevarats god. De anställdas möjligheter att påverka sitt arbete stärker arbetshälsan. Inom kyrkan är upplevelsen av att man kan påverka olika saker inom arbetet fortsättningsvis hög (73 procent). Också bedömningarna av hur arbetshälsan har påverkats är positiva. Hälften av de som svarat anser att arbetshälsan i den egna arbetsgemenskapen har märkbart eller i någon mån förbättrats.

Arbetsgivaren uppmanar till utveckling

Ungefär fyra av fem anställda i kyrkan upplever att deras kunnande relaterar till som krävs i jobbet. På arbetsplatserna är inställningen till att utveckla kunnandet positiv. Över 70 procent av de svarande uppgav att arbetsgivaren uppmanar dem att utvecklas professionellt. De som upplever detta har ökat något jämfört med åren 2016 och 2014.

Enligt 62 procent av de svarande är atmosfären i arbetsgemenskapen god eller utmärkt och 75 procent anser att de kan lita på människorna i arbetsgemenskapen. Ett bekymrande drag är att var tredje anställd under året har upplevt osakligt bemötande i arbetsgemenskapen. Turligt nog är två av tre kyrkligt anställda nöjda med sin närmaste chef, tycker att chefen bemöter alla jämlikt och är rättvis, och att de får stöd av chefen när de behöver det.

Kyrkans arbetsmarknadsverk anser att det är viktigt att följa upp arbetshälsan och uppmanar arbetsplatserna att bekanta sig med enkäten. Med hjälp av resultaten hittar man områden som behöver utvecklas och identifierar styrkor som det fortfarande finns märkbart många av i kyrkan. Arbetsmarknadsverket använder sig av undersökningsresultaten i sin intressebevakning och vid förhandlingar, och i programmet Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) med vilket man stöder utvecklingen av arbetslivet i församlingarna tillsammans med de kyrkliga huvudaktörerna inom avtalsförhandlingarna. Kyrkans arbetsmarknadsverk anser att personalens välmående är en förutsättning för en produktiv verksamhet.

Mera information:
Resultaten från offentliga sektorns arbetshälsoenkät (på finska med svenskt sammandrag)
Anna Kaarina Piepponen, arbetsmarknadschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 040 688 1472
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 594 1710