Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Europeiska kyrkoledare vädjar för en mänskligare asyl- och flyktingpolitik

Publicerad 14.12.2018

Över 30 europeiska kyrkoledare har inför julen skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt.

”Det är oacceptabelt att politik som syftar till att 'hantera migrationen' leder till situationer där omfattande förluster av människoliv på vägen till Europa har blivit något normalt och att utnyttjande och våld har blivit en del av vardagen. Vi behöver meningsfulla, säkra vägar och sök- och räddningsinsatser”, sägs i uttalandet.

Från Finland har evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma och ortodoxa kyrkans ärkebiskop Leo undertecknat uttalandet. De som undertecknat kommer från olika kyrkliga bakgrunder – bland annat protestantiska, ortodoxa och anglikanska kyrkor – och från kyrkliga världsförbund och ekumeniska organisationer. Uttalandet har offentliggjorts av Churches’ Commission for migrants in Europe (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CEC) och det överräcktes 4.12 till Europaparlamentets viceordförande Mairead McGuinness.

Solidaritet ska var en ledande princip

De som undertecknat uttalandet betonar att vägledande principer för dagens asylpolitik ska vara den absoluta rätten att söka asyl. Man måste förbättra förhållandena i ursprungsländer så att människor inte tvingas fly men så länge orsaken till migrationen finns kvar ska Europa fullgöra sin skyldighet att välkomna och skydda människor som tvingas lämna sina hemländer. Som en av världens rikaste och mest utvecklade regioner kan Europa inte tvinga tredjeländer att stoppa migrationen.

”Solidaritet bör vara den vägledande principen i migrationsfrågor och i synnerhet vid flyktingmottagande. Solidaritet innebär att starka axlar tar ett större ansvar än svagare men också att alla bidrar med det de kan.”

Kyrkoledarna konstaterar också att diskussioner om migration och flyktingar ska präglas av värdighet och respekt. De åtar sig också att arbeta mot en vision om ett inkluderande samhälle med delaktiga medborgare, både för nyanlända och för hela befolkningen.

I uttalandet ser man på julen i ljuset av migration och flyktingskap. Jesus föddes till människa och främling i ett främmande land. Julen, Kristus födelsefest, är en uppenbarelse av Guds gränslösa kärlek till mänskligheten. Varje människa är skapad till Guds avbild och värdefull i sig själv.

Mera information:
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, sakkunnig Laura Arikka, tfn 040 6881 470
Ortodoxa kyrkan i Finland, ansvarig informatör Maria Hattunen, tfn 040 481 9240

Kyrkoledarnas uttalande i sin helhet (pdf)