Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum godkände översättning av katekesen till estniska

Publicerad 11.12.2018

Kyrkostyrelsens plenum godkände 11 november en översättning av katekesen till estniska. Den katekes som kyrkomötet godkände som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands katekes 1999 har översatts till ett flertal olika språk speciellt med tanke på arbetet bland invandrare. Av de större invandrargrupperna är den estniskspråkiga befolkningen en av de mest betydande som inte haft tillgång till katekesen på sitt eget språk.

Det estniska församlingsarbetet i Helsingfors inleddes på 1990-talet. Sedan 2004 har den kyrkliga samfälligheten i Esbo haft en präst med estniska som modersmål. Också i Åbo och Tammerfors har det funnits önskemål om arbete på estniska. Sammanlagt ca 100 000 personer eller en tiondel av alla ester i arbetsför ålder beräknas få sin utkomst från Finland. Ca 50 000 ester eller personer med estnisk bakgrund bor varaktigt i Finland.

Arbetet med den estniska översättningen har organiserats av kantorn för det estniska församlingsarbetet i Helsingfors Dagmar Öunap. Huvudansvaret för översättningen har försvarsmaktens militärpräst Peeter Paenurm haft. Översättningen har granskats av teologie magister, kulturproducent Riho Laurisaar.

Mera information: chefen Pekka Rehumäki, tfn 040 142 6673

Den nationella organiseringen av upprätthållandet av kyrkböckerna framskrider

Plenum drog i november 2015 upp riktlinjen att upprätthållandet av kyrkböckerna i framtiden organiseras via regionala centralregister. Grundandet av regionala centralregister har ändå inte gått enligt tidtabellen. Hittills har bara ett regionalt centralregister grundats i Uleåborg. I Vanda, Tammerfors och Kuopio inleder de regionala centralregistren sin verksamhet i början av 2019. Problemet har varit att församlingarna beräknar kostnaderna för upprätthållandet av kyrkböckerna på mycket olika sätt och man har inte kunnat identifiera vilka uppgifter som hör till upprätthållandet av kyrkböckerna.

Den nationella organiseringen av upprätthållandet av kyrkböckerna går däremot framåt. Att få släktutredningar från en enda plats oberoende av personens flytthistoria är möjligt sedan 1.10.2018 via Kirjuris pilotprojekt KirDi. Ett mera omfattande ibruktagande av KirDi sker enligt planerna 1.1.2020.

Kyrkostyrelsen gav riktlinjen att församlingarna ska ta i bruk KirDi under 2020-2021 och att uppgifter som hör samman med kyrkböckerna och folkbokföringen centraliseras till regionala centralregister från början av 2022. Utvecklingen gör det möjligt för församlingarna att koncentrera sig på kyrkans grunduppgift. Servicen ska garanteras på båda inhemska språken.

Mera information: registerchef Sanna Heickell, tfn 040 688 1461

Stöd till det andliga arbetet bland Lapplandsturister

Kyrkostyrelsen beviljade ekonomiskt stöd till verksamhetsutgifterna för det andliga arbete som görs bland turisterna i Lappland. Det andliga arbetet bland turisterna görs av de församlingar som har turistmål på sina områden och av vissa kyrkliga organisationer.

Av budgetmedlen anslås 60 000 euro till kostnader för turistprästen i västra Lappland. Dessutom fördelas 45 000 euro mellan församlingarna i Enare, Kittilä ja Kolari, Församlingsförbundet, Kansan Raamattuseura och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY).

Specifikation av fördelningen av stödet

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140

Kollektintäkter för turist- och vägkyrkoverksamheten

Intäkterna från kollekterna för turist- och vägkyrkoverksamheten var 90 000 euro under 2018 och fördelas enligt följande: Kyrktjänst får 4 000 euro för vägkyrkoverksamheten och fjällkapellverksamheten beviljades sammanlagt 86 000 euro som fördelas mellan församlingar och organisationer.

För verksamheten vid Saariselkä kapell beviljades sammanlagt 25 800 euro, av vilket 18 060 euro går till Enare församling, 3 870 euro till Kansan Raamattuseura och 3 870 euro till Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY).

Kittilä församling beviljades 25 800 euro för verksamheten vid Maria kapell i Levi och Kolari församling likaså 25 800 euro för verksamheten vid S:t Lars kapell vid Ylläs.

Kansan Raamattuseura fick 8 600 euro för verksamheten vid kapellet Revontuli vid Pyhätunturi.

Mera information: chefen Pekka Rehumäki, tfn 040 142 6673

Biskop Teemu Laajasalo ordförande för Kyrkans delegation för evangelisation

Plenum utsåg biskop Teemu Laajasalo till ordförande för Kyrkans delegation för evangelisation. Han tillträder uppgiften i början av 2019. Nuvarande ordförande ecklesiastikrådet Pekka Huokuna blir kanslichef för Kyrkostyrelsen 1.1.2019. Istället för medlemmen Risto Jukko som blir tjänstledig utsågs chefen Pekka Rehumäki till medlem.

Paula Aaltonen egentlig medlem i Kyrkans pensionsfonds delegation

Verksamhetsledaren för fackförbundet Kyrkosektorn rf, ekonomie magister Paula Aaltonen utsågs till medlem i Kyrkans pensionsfond delelgation från 1.1.2019. Hon tar över efter Tiina Heino som vid årsskiftet lämnar posten som ordförande för Kyrkosektorn rf.