Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma vid självständighetsdagens ekumeniska gudstjänst: Den offentliga maktens uppgift är att upprätthålla försoning

Publicerad 06.12.2018

Samhällsfreden förutsätter att vi rättar till och förebygger oförrätter, och värnar rättvisa och jämlikt bemötande, menar ärkebiskop Tapio Luoma. Enligt honom är det den offentliga maktens uppgift att upprätthålla ett sådant tillstånd av försoning.

I sin predikan vid självständighetsdagens ekumeniska gudstjänst i Helsingfors domkyrka talade Luoma om temat för märkesåret 1918, försoning. Luoma konstaterade att vi under det senaste året talat mycket om försoning. Det har funnits en vilja att lyssna, minnas och konfrontera det som hände, att tillsammans se på vår gemensamma historia. 

– Försoning handlar alltid om att mötas, och den sker mellan människor, sade Luoma som menar att försoning förutom att förlåta och göra slut på osämjan människor emellan, också är ett samhälleligt tillstånd som tar sig uttryck i samhällsfred och för att bygga den behövs alla.

– Då riksdagen stiftar lagar strävar den efter att jämlikt beakta olika synvinklar. Då myndigheterna tillämpar lagarna i praktiken är jämlikheten mellan medborgarna rättesnöret. Då domstolarna behandlar ärenden strävar de efter rättvisa lösningar mellan olika parter. Var och en upprätthåller för sin del tillståndet av försoning. Motsatsen till det är kaos, sade Luoma.

Visheten söker det goda för så många som möjligt

Ärkebiskopen predikade utgående från Andra krönikeboken i Gamla testamentet (2 Krön. 1:7-12) och citerade kung Salomons bön där han ber Gud om vishet att leda sitt folk. Gud hade erbjudit Salomon möjlighet att be om vad som helst men han tänkte inte främst på sitt eget bästa eller försökte stärka sin ställning.

Luoma sade att Salomons bön på många sätt visar vad vishet är; visheten söker det goda för så många som möjligt och ser till helheten, så att lösningarna inte blir lösryckta utan helgjutna.

– Visheten drar lärdom av erfarenheten men skyr efterklokheten. Visheten blickar målmedvetet mot framtiden och behåller hoppet även i stora svårigheter. Visheten söker rättvisa eftersom freden bygger på den. Visheten söker försoning – försoningen mellan människor och förutsättningarna för försoning i samhället.

Tapio Luoma påminde om att visheten behövs speciellt då klimatet hårdnar och alla inte längre inkluderas i arbetet för en bättre framtid.

– Visheten lyfter inte fram sig själv så som den som vill plocka snabba och billiga poäng i tal och sociala medier genom kvicka lustigheter och förlöjligande kommentarer. Visheten ser på verkligheten och konflikterna med mildhet och tålamod. Visheten litar på att svårigheterna kan övervinnas.

I den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors domkyrka var pastorn i domkyrkoförsamlingen Anna-Maija Viljanen-Pihkala och pastorn i Johannes församling Mikael Busck-Nielsen liturger.  I gudstjänsten assisterade metropoliten i Uleåborg Elia, katolska kyrkans biskop Teemu Sippo SCJ, pastorn och verksamhetsledaren för finska pingstkyrkan Esko Matikainen och kyrkoherden i Anglikanska kyrkan Tuomas Mäkipää.  Gudstjänsten kan ses på Yle Arenan med kommentarer på svenska.

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Juha Meriläinen, tfn 040 1424 913

 

Bilagor till nyheten