Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötets föreslår inte Lähetyslentäjät som kyrkans egens missionsorganisation

Publicerad 05.12.2018

Biskopsmötet föreslår inte för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. I motiveringen till beslutet konstaterar biskopsmötet att föreningen inte fyller de förutsättningar som ställs för att den ska godkännas som missionsorganisation, enligt det beslut som kyrkomötet fattade i maj 2018.

Biskopsmötet uppmanar kyrkans missionsorganisationer att mera ofta än hittills samarbeta också med andra missionsorganisationer än de som gjort grundavtal med kyrkan.

Ändringar i bestämmelserna om dop i samband med konfirmandtiden och organisationernas skriftskolor bereds vidare

Biskopsmötet förde remissdiskussion om frågan om hur man kan göra det lättare för en ung person som fyllt 15 år att bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden. Biskopsmötet beslöt att bereda ändringar i kyrkoordningen för att göra det lättare.

Enligt nuvarande bestämmelser kan en person i ålder 15-17 år som deltagit i konfirmandundervisning som godkänts av biskopsmötet upptas som medlem i kyrkan. I regel blir man konfirmerad samma år som man fyller 15 år. För att unga ska kunna bli medlemmar i kyrkan inför konfirmationen behövs en ändring i bestämmelserna.

Också initiativet om att förnya bestämmelserna om kristna organisationers skriftskolor ska beredas vidare. Det tidigare beslutet om att bevilja organisationer rätt att ordna skriftskolor är från 2004. Det finns ett behov av att uppdatera bestämmelserna eftersom kyrkan bland annat fått en ny konfirmandarbetsplan Ett stort under.

Definitionen av kristna kyrkor uppdateras

Biskopsmötet beslöt att bereda nya anvisningar med definitionen av vad en kristen kyrka och ett kristet religionssamfund är. Definitionen behövs eftersom kyrkoordningen talar om annat kristet religionssamfund men inte definierar några kriterier på vad som gör ett religionssamfund kristet. Biskopsmötet har inte har gett anvisningar i frågan sedan 1988.

Biskopsmötet gav utlåtande till kyrkostyrelsen om underställningsförfarandet i kyrkan. Kyrkomötet gav våren 2017 kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en framställning till kyrkomötet om att rensa bland de ärenden som behöver underställas så att man beaktar kodifieringen av kyrkolagen. Biskopsmötet anser att det är viktigt att domkapitlens tillsynsmöjligheter tas i beaktande vid beredningen av ändringarna i bestämmelserna.

Biskopsmötet tog del av en mellanrapport om förnyelsen av kyrkans examen i församlingsledning. Beredningen av ärendet fortsätter.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
i frågor om Lähetyslentäjat: tf chefen för Kyrkans missionscentral Jaakko Rusama, tfn 040 1425 242