Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Kyrkan har förbundit sig till lösningar i linje med sin ämbetssyn

Publicerad 05.12.2018

Ärkebiskop Tapio Luoma kommenterar den diskussionen som uppstått i offentligheten om en vädjan till biskoparna senaste vecka. 28 kyrkomötesombud och präster har undertecknat en vädjan där de önskar att biskoparna verkar mera målmedvetet för kyrkans enhet och speciellt beaktar representanter för den så kallade gamla ämbetssynen. Med den gamla ämbetssynen avses uppfattningen att endast män kan verka som präster.

Ärkebiskopen konstaterar att kyrkan bara kan förbinda sig vid sådan praxis som är i linje med kyrkans ämbetsteologi och lagstiftningen. Enligt dem kan såväl kvinnor som män verka som präster. ”Varje präst måste kunna arbeta enligt den kallelse som Gud gett utan att hens prästerskap ifrågasätts”, säger ärkebiskopen.

Ärkebiskopens inlägg i sin helhet

”Senaste vecka offentliggjordes en vädjan till biskoparna om att verka mera målmedvetet för kyrkans enhet och speciellt beakta representanter för den så kallade gamla ämbetssynen. Det är en av biskoparnas viktigaste uppgifter att verka för enheten. I ljuset av den diskussion som uppstått på grund av vädjan finns det skäl att betona två saker.

För det första har vår kyrka en tydlig ståndpunkt om att såväl kvinnor som män kan verka som präster. Kyrkan kan förbinda sig endast till sådana lösningar som är i linje med kyrkans ämbetsteologi och lagstiftningen. Varje präst måste kunna arbeta enligt den kallelse som Gud gett utan att hens prästerskap ifrågasätts.

En annan viktig utgångspunkt är att kyrkans syn på prästerskapet inte är ämnat mot någon eller en strävan efter att utesluta någon ur kyrkans gemenskap. Ingen hindras delta i kyrkans gemensamma mässa utan var och en är välkommen med.

Det är viktigt att varje medlem och anställd i kyrkan kan uppleva vår kyrka som sin egen utan att bli förringad eller förbisedd. Jag hoppas att diskussionen i vår kyrka kan föras med respekt och uppskattning för varandra. Det är inte bara biskoparnas uppgift att bygga enhet utan den uppgiften hör till varje medlem i kyrkan.”

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 1425 299