Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Enkät: Unga önskar stöd av kyrkan och möjlighet att vara till hjälp

Publicerad 05.12.2018

Evangelisk-lutherska kyrkan deltog i studie- och karriärevenemanget Studia i november. I kyrkans monter presenterade man kyrkliga yrken och karriärmöjligheter, och också en enkät där man ville kartlägga vad ungdomar önskar av kyrkan.

Enkäten besvarades av 1 972 personer av vilka majoriteten var gymnasieelever. I enkäten deltog också yrkesskolstuderande och vuxna. Mässan hade sammanlagt 13 000 besökare.

Ungdomarna svarade ivrigt på enkäten

De unga som svarade på enkäten önskade framförallt att kyrkan skulle ge dem stöd i livets svåra skeden (83 %) och möjlighet att tala i förtroende med en vuxen (74 %).

Dessutom önskade de flera möjligheter till motion och idrott efter skolan (78 %), musik och konserter i kyrkan (70 %) och möjligheter till arbetspraktik i församlingen (70 %).

− Speciellt önskemålet om arbetspraktik är det skäl att ta på allvar, såväl bland gymnasieelever som yrkesskolstuderande, konstaterar Laura Arikka, sakkunnig inom studentarbete vid Kyrkostyrelsen.

− Det bästa och mest betydelsefulla i svaren var ändå att unga önskar fler möjligheter att vara till hjälp för andra (85 %). Vi behöver fundera över hur vi som kyrka kan svara mot den önskan, säger Arikka.

Inställningen till att ordna mer verksamhet i kyrkans utrymmen delade de som svarade på enkäten. Enligt Arikka kan det betyda att verksamheten redan är tillräcklig eller så lockar inte de samlingar som ordnas i kyrkans utrymmen fastän de unga själva ordnar verksamheten eller så lockar inte det att kyrkans dörrar är öppna och gör det möjligt för unga att samlas.

Antalet personer som svarade på enkäten ökade jämfört med fjolåret. Då besvarades den av drygt 1200 personer. Det stora antalet svar tyder på att en kort stund med papper och penna verkade intressera de unga mer än olika digitala alternativ åtminstone på mässan.

Mera information:
Laura Arikka, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1470, laura.arikka@evl.fi
Stiven Naatus, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1469, stiven.naatus@evl.fi