Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: Valdeltagandet fastställdes till 14,4 procent – i Borgå stift 16 procent

Publicerad 23.11.2018

(22.11.2018) Valnämnderna i församlingarna har fastställt valresultaten i församlingsvalet 2018. Det nationella valdeltagandet uppgår till 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Borgå stift höjde sitt valdeltagande med 0,3 procentenheter jämfört med valet 2014 medan det nationella valdeltagandet minskade med 1,1 procentenheter.

Medelåldern bland de invalda fullmäktigeledamöterna är 53,3 år och något lägre än i föregående val. I Borgå stift är medelåldern på de invalda fullmäktigeledamöterna 57 år. Andelen kvinnor som valdes in var 54,9 procent i hela landet medan 50,1 procent av fullmäktigeledamöterna i Borgå stift är kvinnor. Ungefär hälften av de invalda är nya (49,2 procent), i Borgå stift 46,1 procent.

– De invalda förtroendeledamöternas medelålder är rätt hög och det är positivt att medelåldern sjunkit nu när vi fick de fastställda resultaten. Det är önskvärt att de förtroendevalda så långt som möjligt representerar församlingsmedlemmarna på ett jämlikt sätt, säger kampanjchef Hanna Piira.

I valet fanns drygt 3 miljoner röstberättigade och av dem utnyttjade ungefär 440 000 väljare sin rösträtt. Antalet röstberättigade i Borgå stift uppgick till drygt 152 000 personer, drygt 24 000 av dem gick till valurnorna.

Flitigaste väljarna i Kinnula, Esse på andra plats

De flitigaste väljarna fanns i församlingen i Kinnula i Lappo stift där 48,1 procent av de röstberättigade gick till valurnorna. På andra plats kom Esse församling där 46,8 procent röstade. Trea var församlingen i Konnevesi i Kuopio stift där 41,9 procent av väljarna röstade.

Bland de största församlingarna med över 30 000 röstberättigade finns de mest aktiva väljarna i Seinäjoki där valdeltagandet uppgick till 22,2 procent (41 522 röstberättigade). På andra plats finns församlingen i Salo där valdeltagandet låg på 14,3 procent (33 494 röstberättigade), alltså nära hela landets nivå.

Det lägsta valdeltagandet bland alla församlingar fanns i Lauritsala församling i S:t Michels stift där bara 5,9 procent av de röstberättigade gick till valurnorna.

Tre församlingar i Borgå stift höjde valdeltagandet med över 5 procentenheter

I hela landet höjde elva församlingar sitt valdeltagande med över 5 procentenheter. Bland dem fanns tre församlingar från Borgå stift. Replots församling höjde valdeltagandet med 11,7 procentenheter och mest i hela landet. Närpes församling höjde valdeltagandet med 7,7 procentenheter och Esse församling med 5,9 procentenheter.

Lågt valdeltagande bland unga

Det nationella valdeltagandet bland unga i åldern 16-17 år var ungefär 8,4 procent av de röstberättigade i hela åldersgruppen. De unga röstade flitigast i Lappo och Uleåborgs stift. I Borgå stift gick 9,8 procent av de unga röstberättigade till valurnorna och valdeltagandet bland de unga i stiftet var mer än en procent högre än valdeltagandet bland de unga i medeltal.

– Kyrkan var föregångare då den gav unga medlemmar under 18 år rösträtt. I det här valet var de ungas valdeltagandet ändå lågt. Det skulle vara viktigt med mera unga kandidater i valet. Dessutom har församlingarna all orsak att utveckla möjligheterna för unga att påverka och delta, säger Veli-Matti Salminen, forskare på Kyrkans forskningscentral.

I valet valdes förtroendevalda för kommande mandatperiod 2019-2022. I början av 2019 finns 384 församlingar och 53 av dem hör till Borgå stift.

Mera information:
Projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
Kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
Forskare Veli-Matti Salminen, tfn 040 142 4896
Valresultaten på församlingsvalet.fi

Församlingar som höjt valdeltagandet med minst 5 procent:

Församling

% 2018

% 2014

Förändring i %-enhet

Replots församling

26,9

15,2

11,7

Kokemäen seurakunta

23,6

15,8

7,8

Närpes församling

22,0

14,3

7,7

Taivalkosken seurakunta

37,7

31,1

6,6

Konneveden seurakunta

41,9

35,8

6,1

Esse församling

46,8

40,9

5,9

Vaara-Karjalan seurakunta

19,4

13,8

5,6

Ruokolahden seurakunta

22,8

17,4

5,4

Puumalan seurakunta

39,4

34

5,4

Toholammin seurakunta

28,7

23,5

5,2

Kaskisten seurakunta

37,5

32,4

5,1