Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans nya publikation tar upp aktuella människorättsfrågor

Publicerad 23.11.2018

Kyrkans människorättsforums publikation Perspektiv på mänskliga rättigheter öppnar de mänskliga rättigheternas historia för läsaren ur ett samhälleligt och kristet perspektiv.

Publikationen beskriver speciellt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands perspektiv på den diskussion som just nu förs i det finländska samhället och i kyrkan om mänskliga rättigheter, aktuella frågor och utmaningar – utan att glömma den globala verkligheten.

Varje människa har ett omistligt värde

– Den kristna människosynen betonar varje människas omistliga värde som är oavhängigt personliga egenskaper. Människan är värdefull eftersom Gud har skapat henne och vill att hon ska finnas till, konstaterar ärkebiskop Tapio Luoma i publikationen.

Kyrkans människorättsbok beskriver situationen med mänskliga rättigheter i Finland och internationellt, och strävar efter att väcka diskussion. Boken är också ett sätt att knyta den allmänna diskussionen om mänskliga rättigheter till kyrkans sätt att försvara alla människors lika värde och jämlika rätt till ett människovärdigt liv. Redan i kyrkans tidiga tradition ställer man sig vid sidan av de svaga och sårbara medlemmarna i samfundet och stöder dem.

Under senare år har det som mest väckt diskussion om mänskliga rättigheter i Finland varit olika minoriteters rättigheter och rättigheter för personer i sårbar ställning. Det förs också en aktiv diskussion om självbestämmanderätt, familjevåld och barns rättigheter.

För sexual- och könsminoriteters del har flera olika teman har behandlats. Sedan 2017 har par av samma kön rätt att ingå äktenskap också i Finland men kyrklig vigsel av par av samma kön är ännu inte tillåtet.

Författarna och utgivaren representerar tydligt kyrkan men lyfter också upp perspektiv på religionsfriheten från judendomens och islams perspektiv.

Publikationen finns tillsvidare endast på finska men kommer att översättas till svenska.

Människorättspublikationen offentliggörs på Kyrkans människorättsforum idag fredag 23.11 klockan 13-16. Människorättsforumet fokuserar på frågor om jämlikhet. Vid forumet talar bland annat biskop Björn Vikström och forskaren Maria Ohisalo.

Kyrkans människorättsforum direktströmmas:
Första strömningen med inlägg av talarna kl. 13-14.45
Andra strömningen då människorättspublikationen offentliggörs kl. 15.15-16.00

Publikationen Näkökulmia ihmisoikeuksiin

Mera information:
Kari Latvus, sakkunnig, tfn 040 642 9274