Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen godkände anvisningar för en trygg församling

Publicerad 20.11.2018

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen (20.11.2018) anvisningar för församlingarna En trygg församling. Turvallinen seurakunta finns tillsvidare endast på finska men kommer att utkomma också på svenska.

Utgångspunkten för församlingens verksamhet är att se till att såväl alla som deltar i församlingens verksamhet som församlingens anställda är trygga i alla lägen. Sedan tidigare finns säkerhetsföreskrifter för församlingarnas läger- och utfärdsverksamhet som utkom 2006.

Lagstiftningen om trygghet och säkerhet har ändrats på många sätt och den allmänna uppfattningen om vad trygghet är har breddats. Också behoven i församlingarna har förändrats. Vid sidan av att förutsäga risker och garantera fysisk trygghet har det frågats efter anvisningar som beaktar helheten.

I det nya dokumentet En trygg församling förstår man med trygghet något som omfattar en större helhet än läger- och utfärdsverksamheten och där beaktas fysisk, psykisk, andlig, social, emotionell och sexuell trygghet.

Dokumentet har skrivits och redigerats av sakkunnig Heli Pruuki på enheten för kyrkans fostran och familjefrågor i samarbete med kyrkans sakkunniga och trygghetsexperter inom samhällssektorn.

Turvallinen seurakunta / En trygg församling ges ut som elektronisk publikation på både finska och svenska.

Mera information: chefen för kyrkans enhet för fostran och familjefrågor, Jarmo Kokkonen, tfn 050 594 1316
Dokumentet Turvallinen seurakunta

Matti Lassila medlem i Kyrkans EU-delegation

Ambassadören, ledande sakkunnig Matti Lassila utsågs till medlem i Kyrkans EU-delegation för återstoden av mandatperioden, till 21.12.2020.

Kyrkans EU-delegations uppgift är att vara ett rådgivande expertorgan i EU-frågor. Ordförande för delegationen är ärkebiskop Tapio Luoma.

Mera information: EU-jurist Lena Kumlin, tfn 050 430 3953

Mindre justering av församlingsgränser i Kuopio

Kyrkostyrelsen plenum beslöt att ändra gränsen mellan två församlingar i Kuopio; Kallaveden seurakunta och Alavan seurakunta. Från 1.1.2019 hör området Jynkänvuori till Alavan seurakunta.

Mera information: juristen Birgitta Hämäläinen, tfn 040 688 1527

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att förkasta ett besvär som gällde försäljningen av Ainila lägercentrum i Jämsä. Samtidigt fastställde plenum församlingens kyrkofullmäktiges beslut om försäljningen.

Mera information: markanvändningschef Harri Palo, tfn 050 378 2292