Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Preliminära valdeltagandet i församlingsvalet 14,4 procent – 16 procent röstade i Borgå stift

Publicerad 19.11.2018

(Notisen rättad 19.11.2018)

Enligt preliminära uppgifter ligger valdeltagandet i församlingsvalet 2018 på 14,4 procent då ungefär två tredjedelar av alla församlingarna har räknat sina röster.* Det tyder på att deltagandet är aningen lägre än i valet 2014 då valdeltagandet var 15,5 procent.

Då alla 37 församlingar** som håller val har räknat sina röster är det preliminära valdeltagandet i Borgå stift 16 procent. I valet 2014 var deltagandet 15,7 procent i Borgå stift.

I 16 församlingar i stiftet har valdeltagandet ökat jämfört med förra valet. De församlingar som lyckats öka sitt valdeltagande är Esse, Finström-Geta, Hammarland, Jakobstad, Jomala, Kvevlax, Kyrkslätt svenska, Larsmo, Lemland-Lumparland, Mariehamn, Närpes, Petalax, Replot, Sjundeå svenska, Vanda svenska och Väståbolands svenska församling.

Flitigaste väljarna i Esse, Replot höjde deltagandet mest

Det högsta valdeltagandet i stiftet hade Esse där 46,8 procent av 16 år fyllda församlingsmedlemmar röstade (2014: 40,9 procent, 2010: 46,2 procent). Där har också en mycket stor del av de unga röstat, hela 35,2 procent av 16-17-åringarna.

En annan församling där de unga hade högt valdeltagande är Larsmo där 28,3 procent av 16-17-åringar gick till valurnorna. Larsmo församling har också höjt deltagandet jämfört med förra valet. I år röstade 37,1 procent (2014: 32,9 och 2010: 39,6).

Den församling som höjde sitt deltagande mest i Borgå stift är Replots församling där 26,9 procent av de röstberättigade medlemmarna gick till valurnorna (2014: 15,2 och 2010: 17,0). I Replot röstade 20,5 procent av unga i åldern 16-17.

Sämjoval i 16 församlingar i stiftet

Sammanlagt 384 församlingar valde förtroendevalda för perioden 2019-2022. I Borgå stift finns i början av nästa år sammanlagt 53 församlingar, av dem höll 41 församlingar val. 16 församlingar hade sämjoval; i de församlingarna var lika många kandidater uppställda som det finns platser att fördela.

Följande församlingar i Borgå stift hade sämjoval: Bergö, Brändö-Kumlinge, Eckerö, Grankulla, Hangö, Ingå, Korsnäs, Nedervetil, Nykarleby, Purmo, Rikssvenska Olaus Petri församlingen, Saltvik, Solf, Sund-Vårdö, Tammerfors svenska och Tyska ev. luth. församlingen.

I församlingsvalet hade ca 3 miljoner finländare rösträtt. I Borgå stift var de röstberättigades antal 147 065 personer. Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år hade rösträtt i valet. Sammanlagt 16 200 kandidater var uppställda i 384 församlingar. Det sammanlagda antalet förtroendeplatser är ca 8 300.

* En stund senare då 330 av 384 fört in sin uppgifter var valdeltagandet i församlingsvalet 14,3 procent för hela landet. (uppdaterat 19.11 klockan 00.25.)

** Antalet församlingar som höll egentligt val i Borgå stift har rättats från 41 till 37. (uppdaterat 19.11.2018 klockan 16.05)

Preliminärt valdeltagande i procent 2018 (valdeltagandet 2014 / 2010)

Agricola svenska församling* 19,8 procent (ny församling från består 4 nuvarande) 1.1.2019)

Bergö församling sämjoval (sämjoval / sämjoval)

Borgå svenska domkyrkoförsamling 15,3 (15,6 / 16,7)

Brändö-Kumlinge sämjoval  (sämjoval / sämjoval)

Eckerö sämjoval (sämjoval / sämjoval)

Ekenäsnejdens svenska församling 13,5 (15,3 / flera enskilda församlingar)

Esbo svenska församling 10,6 (12,0 / 13,3)

Esse församling 46,8 (40,9 / 46,2)

Finström-Geta församling 12,7 (9,7 / 12,3)

Grankulla svenska församling sämjoval (25,1 / 28,5)

Hammarland församling 10,5 (uppgifterna saknas / 8,7) 

Hangö svenska församling sämjoval (15,3 / 14,3)

Ingå församling sämjoval (15,8 / 20,5)

Jakobstads svenska församling 13,9 (13,6 / 16,4)

Johannes församling 10,5 (11,1 / 12,8)

Jomala församling 11,5 (9,8 / 13,0)

Karis-Pojo svenska församling 14,6 (15,3 / sammanslagning 15,6/13,9)

Karleby svenska församling 17,6 (19,2 / 25,9)

Kimitoöns församling 20,1 (21,8 / 19,3)

Korsholms svenska församling 10,8 (11,4 / 8,8)

Korsnäs sämjoval (22,7 / 22,5)

Kristinestads svenska församling 16,0 (20,4 / 25,7)

Kronoby församling 22,8 (24,6 / 21,9)

Kvevlax församling 11,6 (11,2 / 12,4)

Kyrkslätts svenska församling 16,0 (15,4 / 17,4)

Larsmo församling 37,1 (32,9 / 39,6)

Lemland-Lumparlands församling 16,0 (uppgifterna saknas / 15,5)

Malax församling 17,2 (sämjoval / 20,0)

Mariehamns församling 12,5 (11.4 / 10,1)

Matteus församling 12,5 (12,8 / 13,7)

Nedervetils församling sämjoval (sämjoval / 24,8)

Nykarleby församling sämjoval (17,8 / 19,7)

Närpes församling 21,9 (14,3 /12,2)

Pedersöre församling 23,3 (sämjoval / 24,7)

Petalax församling 30,3 (27,0 / 29,4)

Petrus församling 11,8 (12,1 / 15,1)

Purmo församling sämjoval (30,4 / 33,2)

Replots församling 26,9 (15,2 / 17,0)

Rikssvenska Olaus Petri församlingen sämjoval (sämjoval / sämjoval)

Saltviks församling sämjoval (sämjoval / 20,6) 10.

Sibbo svenska församling 12,1 (15,1 / 12,3)

Sjundeå svenska församling 26,8 (24,3 / 22,1)

Solf församling sämjoval (sämjoval / sämjoval)

Sund-Vårdö församling sämjoval (sämjoval / sämjoval)

Tammerfors svenska församling sämjoval (sämjoval / sämjoval)

Terjärvs församling 25,2 (26,8 / 31,0)

Tyska ev. luth. församlingen sämjoval (12,8 / 15,5)

Vanda svenska församling 11,9 (11,3 / 12,9)

Vasa svenska församling 10,4 (12,1 /12,5)

Väståbolands svenska församling 21,6 (21,0 / 22,0)

Vörå församling 18,3 (19,6 / 30,0)

Åbo svenska församling 12,5 (14,6 / 17,6)

Ålands södra skärgårdsförsamling 25,5 (sämjoval / sämjoval)

Ny församling som består av Lappträsks svenska församling, Liljendals församling, Lovisa svenska församling och Pernå församling.

Preliminära resultat i valet 2018 finns på församlingsvalets webbplats.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040581 1815
ledande sakkunnig Lucas Snellman, tfn 050 566 8230

Vi informerar om invaldas medelålder, könsfördelning och antalet nya invalda på måndag 19.11.