Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: Idag kan man påverka – möjlighet att rösta klockan 11-20

Publicerad 18.11.2018

Idag är det den egentliga valdagen i församlingsvalet då kyrkans medlemmar runt om i landet kan rösta i sin egen församling. Vallokalerna öppnar klockan 11 och håller öppet ända till klockan 20.

Alla som fyller 16 år senast på valdagen har rösträtt i församlingsvalet. Valkompassen hjälper väljarna att hitta en lämplig kandidat.

Genom att rösta påverkar man hur kyrkan ser ut i framtiden. De förtroendevalda beslutar om frågor som hör samman med församlingens och den kyrkliga samfällighetens förvaltning och ekonomi, till exempel hur hög kyrkoskatten är för församlingsmedlemmarna, anställningar, hur församlingens lokaler används och tyngdpunkterna i församlingens verksamhet.

I vallokalerna ordnas en traditionell valinsamling. Intäkterna från insamlingen används till barns och ungdomars utbildning och för att förhindra marginalisering i Finland och utvecklingsländerna.

Kommunikation om valresultatet

Kyrkans kommunikation och Kyrklig tidningstjänst informerar om det preliminära valdeltagandet på valkvällen ca klockan 22. På svenska fokuserar vi speciellt på att informera om hur det ser ut i församlingarna som hör till Borgå stift. Preliminära resultat från hela landet publiceras på församlingsvalets webbplats i den takt församlingar och kyrkliga samfälligheter publicerar sina resultat i valets resultattjänst.

Vi strävar efter att informera om preliminära uppgifter om de invaldas ålder- och könsfördelning och antalet nya förtroendevalda i slutet av kvällen. På måndag 19.11 informerar vi om statistik över invalda enligt stift och församling.

Valnämnderna i församlingarna fastställer valresultaten senast 21.11.2018.

Valstudio 18.11 från klockan 21

På söndag med början klockan 21 sänder Kyrkans kommunikation en direktsänd videosändning där man följer med hur valdeltagandet ser ut och de första valresultaten. Experter diskuterar valkampanjen, kandidatuppställningen, hur man ser på kyrkan och vad man kan dra för slutsatser av valresultatet. Sändning sker på finska med korta inslag på svenska.

I studion funderar man också på hur demokratin förverkligas i kyrkan och vilka frågor som kan komma att bli utmanande för församlingarna under mandatperioden.

Under den tre timmar långa sändningen (klockan 21-24) följer man med hur resultaten ser ut på olika håll i Finland och vad som diskuteras i till exempel Tammerfors, Jyväskylä, Åbo och Uleåborg.

Bland gästerna i studion under valkvällens lopp finns kampanjchef Hanna Piira, ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors, författaren Kaisa Raittila, lagfarna assessorn Ritva Saario, forskaren Veli-Matti Salminen, ledande sakkunnig Lucas Snellman och akademiforskare Hanna Wass.

Under valkvällen får vi också följa med hur valdeltagandet utvecklas i församlingen i Toivakka där man redan under förhandsröstningsveckan röstade mycket flitigt. I Toivakka deltar också konstnären Arja Koriseva.

Valstudion i Helsingfors leds av Anna Patronen, Kimmo Saares och Samuli Suonpää

Tittarna kan delta i diskussionen via Twitter på hashtaggarna #seurakuntavaalistudio, #seurakuntavaalit2018 eller #minunkirkkoni.

Valstudion sänds via kyrkans webbplats evl.fi.

Mera information:
Kommunikationen under valkvällen: tfn 040 142 5274
Kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
Projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
Ledande sakkunnig Lucas Snellman, tfn 050 5668 230
Valstudion: Programchef Kimmo Saares, tfn 050 551 9611
Valresultat: https://www.forsamlingsvalet.fi/resultat
Valkompass: https://www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen
#minkyrka #församlingsvalet
Kyrkans svenska Twitterkonto
Församlingsvalet på Facebook
Kyrkans finska Twitterkonto