Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Medel från Gemensamt Ansvar blir nödhjälp åt hungriga

Publicerad 16.11.2018

I år gav finländarna 3 136 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka hunger och fattigdom i Finland och i konfliktområden ute i världen.

– Finland är ett land med goda människor. Finländarna vill stöda de medmänniskor som är i behov av hjälp, såväl nära som fjärran. Ingen människa borde ändå vara beroende av andras barmhärtighet för att överleva vardagen. Det behövs också starka samhälleliga aktörer. Ingen ska behöva känna hunger, men vi måste kännas vid hungern, säger chefen för insamlingen Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor som har det ekonomiskt svårt. Diakonifonden beviljar stöd till människor som hamnat i svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation. Församlingarna kan med hjälp av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar ge akut hjälp åt mindre bemedlade människor, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa människor som på grund av olika katastrofer och konflikter är de allra mest utsatta. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten, möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

De internationella exemplen för insamlingen 2018 som man följt med är människor som flytt från kriget i Sydsudan och oroligheterna i Uganda.

– För ett år sedan var jag rädd för att min dotter skulle hungra ihjäl på grund av ensidig och otillräcklig näring. Med hjälp av den odlingsutbildning och de frön som jag fick från Kyrkans Utlandshjälp fick jag mitt odlingsland att ge gröda, berättar läraren Muja Rose som med sina sex barn har flytt från Sydsudan till Uganda.

Med stöd från Utlandshjälpen har Rose kunnat utvidga odlingen, skaffa höns och grunda en liten affär. Dessutom har hon fått jobb i ett närliggande lågstadium.

– Barnen mår redan mycket bättre och går i skola. Jag är så tacksam för allt stöd vi fått, säger Rose.

Insamlingsredovisningen överlämnades till insamlingens beskyddare, president Sauli Niinistö på fredag 16.11. Intäkterna från insamlingen fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps katastrofhjälp (60 procent), Kyrkans diakonifonds ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland (20 procent) och hjälparbete som församlingarna utför (20 procent).

Insamlingsresultaten stifts- och församlingsvis 2018 (pdf)

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas utbildning. Insamlingen inleds söndagen 3.2.2019 och förman för insamlingen är biskopen i Lappo stift Simo Peura.

Mera information: Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi,
tfn 0400 870 041