Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Förhandsröstningen i församlingsvalet avslutades – ännu på valdagen 18 november kan man rösta

Publicerad 10.11.2018

Då den fem dagar långa förhandsröstningen i församlingsvalet avslutades på lördag verkar det som om valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan.

– Enligt de förhandsuppgifter vi fått är det färre som röstar i förhandsröstningen i större städer än senaste gång. I små församlingar [uppgifterna om att Björneborg höjt valdeltagandet har raderats] har man ändå höjt valdeltagandet i förhandsröstningen, sade kampanjchef Hanna Piira på lördag eftermiddag då det återstod bara några timmar av förhandsröstningen.

Fram till klockan 14.30 på förhandsröstningens sista dag hade församlingsmedlemmarna avgett röster enligt följande: i Esbo 8 611 (i förra valet 10 600 förhandsröster), Helsingfors 14 000 (17 636), Kuopio 4 320 (5 965), Lahti 3 024 (3 993), Björneborg 3 553 (3 875), Seinäjoki 5 800 (6 901), Tammerfors 7 353 (10 219) och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 8 172 (10 933) röster.

Varierande bland urvalsförsamlingarna i Borgå stift

I de större församlingarna i Borgå stift som vi följt med varierar valdeltagandet. I Vasa tycks valdeltagandet ligga något lägre än i förhandsröstningen 2014 medan man har röstat flitigt i Mariehamn, visar de preliminära uppgifter som finns efter att förhandsröstningen avslutades på lördag kväll.

– I Vasa svenska församling har 502 av de röstberättigade medlemmarna röstat och valdeltagandet ligger på 4,8 procent just nu. Förhandsröstningsprocenten kan ännu justeras eftersom församlingsborna har haft möjlighet att rösta på alla förhandsröstningsställen i hela landet och brev med förhandsröster kan inkomma ännu nästa vecka, berättar informatör Johanna Backholm.

I Vasa svenska församling nådde valdeltagandet i förhandsröstningen 2014 upp till 6,6 procent.

– I Ekenäsnejdens svenska församling har totalt 760 personer röstat, av dem är 684 egna röster. Det ger en röstningsprocent på 8,5. Där ingår också några röster från andra församlingar och om det kommer flera kan valdeltagandet i förhandsröstningen ännu stiga, säger informatör Yvonne Lindström. Senaste år uppgick valdeltagandet i förhandsröstningen till 9,2 procent.

Informationssekreterare Gunvor Haddas berättar att 1 317 personer har röstat i Borgå svenska domkyrkoförsamling och det skulle ge ett valdeltagande på 12,7 procent under förhandsröstningen. Det är färre än i valet 2014 då sammanlagt 1 507 personer röstade i församlingen.

Den sista förhandsröstningsdagen röstade 150 personer i Mariehamns församling. Där har sammanlagt 634 personer röstat på förhand. Församlingen har ett medlemsantal på ca 8 000. Det saknas jämförelsetal från förhandsröstningen i Mariehamn 2014.

16 år fyllda församlingsmedlemmar får rösta

Man kan ännu påverka vem som styr i den egna församlingen och kyrkan i framtiden genom att rösta på den egentliga valdagen 18 november. Då kan man rösta bara i sin egen församling.

I valet väljs förtroendevalda till kyrkofullmäktige och församlingsråd för mandatperioden 2019-2021.

 – Alla som fyller 16 år senast på valdagen och är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rösträtt. De är sammanlagt över tre miljoner. Var och en har nu möjlighet att påverka, säger Hanna Piira.

Det finns sammanlagt närmare 200 000 förstagångsväljare i åldern 16-19 år.

(Nyheten har uppdaterats 13.11.2018)

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
Församlingsvalet på Facebook och Twitter: #minkyrka #församlingsvalet
www.forsamlingsvalet.fiÖppna länk i ny flik