Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: Ännu i morgon kan man förhandsrösta

Publicerad 09.11.2018

Förhandsröstningen i församlingsvalet som inleddes på tisdagen (6.11) pågår till och med lördag 10.11 klockan 18.

Under de fyra första förhandsröstningsdagarna har 7 560 personer röstat i Esbo, 13 598 i Helsingfors, 2 278 i kyrkliga samfälligheten i Tavastehus, 2 502 i Joensuu, 6 362 i Jyväskylä, 3 674 i Kuopio, 2 632 i Lahtis, 6 540 i Uleåborg, 3 164 i Björneborg, 5 217 i Seinäjoki, 6 484 i Tammerfors och 7 171 personer i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

– På mindre orter har man röstat flitigt. Enligt de uppgifter vi har från till exempel församlingen i Toivakka skulle de röster som avgetts hittills omvandlat till röstningsprocent ge ett valdeltagande på närmare 30 procent. Men de resultat vi har fått från de större städerna ser inte speciellt bra ut, säger kampanjchefen Hanna Piira fundersamt.

– I morgon lördag hinner man ännu förhandsrösta till exempel när man gör sina uppköp. Nu är det dags att påverka kyrkans framtid!

Lägre valdeltagande i Vasa och Ekenäs – högre i Mariehamn jämfört med 2014

Också i Borgå stift tycks valdeltagandet i församlingarna variera under förhandsröstningen. Informatör Yvonne Lindström berättar att totalt 636 personer har röstat i Ekenäsnejdens svenska församling under de fyra första förhandsröstningsdagarna, av dem är 568 egna medlemmar. Det gör att församlingen just nu kommit upp i ett valdeltagande på 7,1 procent.

För fyra år sedan var motsvarande antal 712 totalt av vilka 639 var egna församlingsmedlemmar.
– Med tanke på att valet 2014 företogs i fyra församlingar som röstade fram förtroendeorgan till en helt ny församling så var röstningsställena fler än i år. Röstningsställen har ändå funnits på alla fyra orter, säger Yvonne Lindström som påminner om att de 2014 erbjöd förhandsröstning vid ett torgjippo som gick av stapeln i strålande sol under en vanlig torgonsdag i Ekenäs.

Också i Vasa svenska församling har förhandsröstningen gått mera trögt än i valet 2014.
– På fredag kväll hade 456 av 10 450 röstberättigade medlemmar röstat. I senaste valet var antalet röstande efter fyra dagar 610 personer. Förhandsröstningsprocenten är hittills 4,4 procent jämfört med 5,7 procent vid samma tidpunkt 2014, säger informatör Johanna Backholm. Hon berättar också att förhandsröstningsställena i Vasa har i år varit några färre än för fyra år sedan.

Informationssekreterare Gunvor Haddas i Borgå svenska domkyrkoförsamling berättar att hittills har drygt 1 140 av personer röstat på församlingens förhandsröstningsställen.
– Om man räknar om resultatet från 2014 och 2018 i procent efter fyra dagar så har exakt lika många röstat, dvs. 11 procent av alla medlemmar. Årets resultat kommer ännu att ändra eftersom där också kan finnas röster till andra församlingar, säger Haddas.

– För fyra år sedan hölls förhandsröstningen måndag till fredag, nu är det tisdag till lördag. Det ska bli intressant att se hur deltagandet är i morgon, lördag, som väl aldrig tidigare har varit förhandsröstningsdag, säger domprost Mats Lindgård.

I Mariehamns församling har det däremot varit betydligt livligare i år än i valet 2014. Ser man till de tre första förhandsröstningsdagarna har betydligt flera, sammanlagt 405 personer, röstat i Mariehamns församling jämfört med 2014 då 230 personer röstade på tre dagar.

Under de fyra första förhandsröstningsdagarna har sammanlagt 484 personer röstat i Mariehamns församling. Håller trenden i sig i morgon verkar valdeltagandet där gå upp märkbart.

Oberoende av hemförsamling kan man förhandsrösta var som helst i Finland

Det finns ca 2 500 förhandsröstningsställen. Information om röstningsställen och kandidaterna finns på församlingarnas webbplatser, i tidningsannonser eller församlingsvalets webbplats. Församlingsvalets valkompass hjälper dig att hitta en lämplig kandidat.

Under förhandsröstningsveckan kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela landet. När man röstar ska man kunna styrka sin identitet. Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen (18.11) har rösträtt i församlingsvalet.

Förhandsröstningen avslutas på lördag 10.11 Församlingsvalets egentliga valdag är söndag 18.11.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
Församlingsvalet på Facebook och Twitter: #minkyrka #församlingsvalet
www.forsamlingsvalet.fiÖppna länk i ny flik