Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände bibelöversättning till nordsamiska

Publicerad 09.11.2018

Kyrkomötet godkände 9.11.2018 en ny bibelöversättning till nordsamiska. Den nya bibelöversättningen stöder det samiska gudstjänstlivet och är betydelsefull såväl språkligt som kulturellt för Europas enda ursprungsfolk.

Den nya bibelöversättningen stöder gudstjänstlivet, utvecklingen av kyrkligt och andligt liv bland samerna, och själavården. Den öppnar Bibelns innehåll också i konfirmand- och skolarbetet, och har stor betydelse för den samiska identiteten. Den nordsamiska bibelöversättningen i tryckt version tas i bruk i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 1.9.2019.

Nordsamiska är det samiska språk som är mest utbrett. Det talas av tiotusentals i Finland, Sverige och Norge. Tre av fyra som talar samiska språk talar nordsamiska.

Bibelöversättningen är ett nordiskt samarbete

Översättningen av Nya testamentet blev klar 1998. Huvudansvaret låg hos Bibelsällskapet i Norge. Finska Bibelsällskapet har ända från början varit med i responsarbetet. Publikationen var ett mellanskede och majoritetsspråkens inverkan på översättningen var märkbar då Nya testamentet gavs ut.

Arbetet med Gamla testamentet inleddes 1999. Projektet har letts av bibelsällskapen i Norge och Finland i samarbete med Svenska Bibelsällskapet. Efter en grundöversättning av Gamla testamentet gjorde man också en ny granskad version av översättningen av Nya testamentet. Att Finland har deltagit så starkt i projektet med att översätta hela Bibeln betyder också att de samer som talar nordsamiska och bor i Finland har lättare att förstå nyöversättningens språk än den tidigare versionen.

Modersmålet är ett känslospråk

Sakkunniga inom lingvistik, teologi och andligt liv bland samer har deltagit i projekt- och översättningsgruppen. Tidigare chefen för Giellagas-institutet vid Uleåborgs universitet, filosofie doktor Tuomas Magga har varit ledande lingvist för översättningen.

I översättningen har språket anpassats till det samiska landskapet och det gör det lättare för läsaren att förstå vad det handlar om. För samerna är Gamla testamentet sedan gammalt en viktig bok.

Helga West som är medlem i utvärderingsgruppen fick ge respons på utvalda delar av Gamla testamentets böcker och utvärderade bland annat aspekter på språket och förståelsen.

– Jag var inte beredd på att överraskas av en känsloreaktion då jag började läsa skapelseberättelsen på mitt eget modersmål. Jag blev rörd eftersom jag hittills som ung teolog har läst Bibeln på finska och engelska, på språk vars kultur inte känns som min egen. Jag såg många bibelställen i ett helt nytt ljus, utgående från min egen kontext. Först nu har Bibeln talat också till mig, beskriver West det första skedet i läsandet och utvärderingen.

Översättningen tas i bruk nästa höst

Godkännandet och ibruktagandet av översättningen följer samma tidtabell i de nordiska länderna. Styrelsen för Norska bibelsällskapet godkände översättningen preliminärt i september och fastställer godkännadet slutligen i december då översättningen också godkänts i Finland. 

Finska Bibelsällskapet publicerar den nya nordsamiska översättningen på webbtjänsten Raamattu.fi (Bibeln.fi) och i bibelappen Piplia på samernas nationaldag 6.2.2019. Det samnordiska ibruktagandet av bibeln på nordsamiska firas 23-25.8.2019 i Kautokeino i Norge och 1.9.2019 i Utsjoki i Finland. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tar i bruk den tryckta nya översättningen i kyrkorna 1.9.2019.

Den nya översättningen används för första gången vid biskopsvigningen i Uleåborg 11.11.2018.

Mera information ger Finska Bibelsällskapet:
Markku Kotila, verksamhetsledare, tfn 010 838 6512, markku.kotila@piplia.fi
Seppo Sipilä, sakkunnig inom bibelöversättning, tfn 040 707 3704, seppo.sipila@piplia.fi,

Terhi Huovari, chefen för kommunikation och medelanskaffning, tfn 040 546 9016, terhi.huovari@piplia.fi

Bibelöversättningen till nordsamiska finns på Finska Bibelsällskapets sidor: www.piplia.fi/materiaalit

Intervju med kyrkomötesombudet Ulla-Maarit Magga: https://youtu.be/PkhU4_XZFeI