Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: På många håll livligare förhandsröstning än i tidigare församlingsval

Publicerad 07.11.2018

Församlingsvalets förhandsröstning inleddes igår (6.11). Bland annat i huvudstadsregionen röstade man betydligt livligare än i förra församlingsvalet för fyra år sedan.

I Helsingfors avgavs 3460 förhandsröster då motsvarande siffra för fyra år sedan var 2760. Också i Esbo, Vanda och Uleåborg överskred antalet förhandsröster under första dagen de vid förhandsröstningen 2014. I Esbo röstade 2028 personer (2014: 1932), i Vanda 1107 personer (2014: 866) och i Uleåborg 1571 personer (2014: 1480).

Också i den kyrkliga samfälligheten i Åbo och S:t Karins röstade aningen fler. Igår röstade 1919 personer jämfört med 1906 personer för fyra år sedan.

− Det är intressant att både i Uleåborg och Åbo där förhandsröstningen nu är livligare än i förra församlingsvalet, så är också antalet kandidater under 30 år fler än vid församlingsvalet 2014, säger församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira.

I Tammerfors, Kuopio, Tavastehus, Jyväskylä och Joensuu har inte röstningsaktiviteten under första dagen inte nått samma nivå som vid förra församlingsvalet. I Tammerfors avgavs 1789 röster (2014: 1952), i Kuopio röstade 776 personer (2014: 850), i Tavastehus-Vanaja församling avgavs 589 röster (2014: 661), i Jyväskylä 1505 röster (2014: 1799) och i Joensuu röstade 486 personer (2014: 491).

Färre förhandsröstade i Vasa och Ekenäs

I Vasa svenska församling förhandsröstade 93 av församlingens egna medlemmar. Det är över hälften färre än vid valet 2014.

− Vid senaste val hade vi 194 röstande första dagen, men då hade vi ett valjippo på torget som säkert ökade valdeltagandet, kommenterar informatör Johanna Backholm i Vasa kyrkliga samfällighet.

Församlingsinformatören Yvonne Lindström i Ekenäs berättar att 110 personer röstade på måndagen. Vid förra valet röstade 132 personer första dagen.

- Förutom pastorskansliet hade vi den här gången röstning tre timmar i en market. De övriga dagarna har vi flera röstningsmöjligheter, säger Lindström.

I Borgå svenska domkyrkoförsamling var antalet förhandsröster på samma nivå som för fyra år sedan.

− I församlingen använde 231 personer eller 2,2 % sin rösträtt under förhandsröstningens första dag, säger domprosten Mats Lindgård i Borgå.

Förhandsröstningen pågår till lördag 10.11

Det finns över 2 500 förhandsröstningsställen runt om i landet. Information om röstningsställen och kandidaterna finns på församlingarnas webbplatser, i tidningsannonser eller församlingsvalets webbplats. Församlingsvalets valkompass hjälper dig att hitta en lämplig kandidat.

Under förhandsröstningsveckan kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela landet. Då man röstar ska man kunna styrka sin identitet. Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen (18.11) har rösträtt i församlingsvalet.

Förhandsröstningen avslutas på lördag 10.11 Församlingsvalets egentliga valdag är söndag 18.11.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381
Församlingsvalet på Facebook och Twitter: #minkyrka #församlingsvalet
www.forsamlingsvalet.fi