Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Minister Grahn-Laasonen: Kan kyrkan vara en föregångare i elektronisk röstning?

Publicerad 06.11.2018

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen besökte kyrkomötet i Åbo på tisdag 6.11 och framförde statsrådets hälsning. I talet fäste ministern uppmärksamhet vid att kyrkan är både en andlig och demokratisk gemenskap.

– Församlingsvalet utgör grunden för kyrkans demokratiska beslutsfattande. De förtroendevalda som väljs i församlingarna ska fatta beslut i ärenden som är av största betydelse för församlingens verksamhet och ekonomi: fokusområden för församlingens verksamhet och hur resurserna riktas, kyrkoskatteprocenten och så vidare.

Grahn-Laasonen påminde om att de förtroendevalda också deltar i valet av stiftets och hela kyrkans centrala organ och beslutsfattare.

– Att rösta i församlingsvalet innebär alltså inte bara att påverka i frågor som gäller den egna församlingen, utan också i frågor som gäller hela kyrkan, sade ministern.

Grahn-Laasonen lyfte fram den lägre rösträttsåldern i församlingarna.

– Kyrkan gjorde ett modigt beslut då de gav dem som fyllt 16 år rätt att rösta i valet, sade Grahn-Laasonen som undrade om kyrkan också kunde vara en föregångare när det gäller elektronisk röstning i Finland.

– Kyrkliga val kunde vara de första lagstadgade valen i Finland där röstberättigade med hjälp av elektronisk identifiering kan rösta antingen via dator hemma eller i vallokaler, föreslog ministern som ett försök för att öka valdeltagandet i församlingsvalet.

Lärarutbildning som tema för internationellt samarbete

Minister Grahn-Laasonen konstaterade att det finländska utbildningssystemet är en internationell förebild.
– Hos oss är det en självklarhet att man lär sig något i skolan. Ser man på jämställdheten är vår grundskola i internationell jämförelse på andra plats. Hos oss kan man vara säker på att varje skola är en bra skola.

– Så är det inte överallt i världen. Kunskapsklyftan mellan fattiga och rika länder är ett verkligt problem. Ute i världen finns en väldig hunger efter och behov av utbildning. Det här påminner oss om vårt globala ansvar. Finland har mycket att ge som ett land med jämlik och kvalitativ utbildning, sade Grahn-Laasonen och påminde om att kunskap kan lösa många världsproblem.

Ministern konstaterade att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess samarbetsorganisationer bedriver utvecklingsbistånd och mission runt om i världen.

– Är utbildning och kanske speciellt lärarutbildningen ett tema som vi finländare kunde göra framträdande i allt vårt internationella samarbete, undrade Grahn-Laasonen.

Kyrkomötet är samlat till höstsession i Åbo 6-9 november.
Följ kyrkomötets arbete via direktströmningen eller kyrkans finska och svenska Twitterkonton.