Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Jukka Keskitalo vigs till ämbetet 11.11 i Uleåborgs domkyrka

Publicerad 02.11.2018

Biskop Jukka Kesktalo tillträdde som biskop i Uleåborgs stift första november och vigs till ämbetet söndag 11.11 i Uleåborgs domkyrka. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma.

Keskitalo är den trettonde biskopen i Uleåborgs stift och efterträder Samuel Salmi som gått i pension.

Vigningsmässa med gäster från systerkyrkor

Ärkebiskop Luoma assisteras av biskop emerita Christina Odenberg från Sverige, biskop Herborg Finnset Norge, biskop Peter Fischer-Møller Danmark, biskop Joel Luhamets Estland, biträdande biskop Kristján Björnsson Island och biskop Andrew Gulle från Tanzania. Assisterande liturg är domprost Satu Saarinen. Dessutom deltar biskop Aarre Kuukauppi från Ingermanlands kyrka och biskop Seraphim från ortodoxa kyrkan i Ryssland. De utländska biskoparna representerar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands syster- och samarbetskyrkor.

Biskopen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning.

Textläsare är statsminister Juha Sipilä och ordföranden för sametinget Tiina Sanila-Aikio. I mässan framförs för första gången psalmer och antifoner som komponerats av kantor Lauri-Kalle Kallunki med tanke på biskopsvigningen. Verket har beställts som gåva till biskop Jukka Keskitalo.

För musiken i mässan svarar Uleåborg stifts oratoriekör och Uleåborgs domkyrkas kammarkör under ledning av Raimo Paaso. Organister är Péter Marosvári och Lauri-Kalle Kallunki och kantor Henna-Mari Sivula.

Den nya biskopen får vid vigningen biskopsämbetets insignier: korset, staven och en mitra och kåpa i violett med stola. Mitran, kåpan och stolan har designats av Moosa Myllykangas för Keskitalo. Designen utgår från vatten, livets källa. Tyget som använts är silkessammet och broderierna är handgjorda. Kåpan pryds också av ett törnesmycke gjort av ädelstål från Torneå och renhorn. Fodret är av laxfärgat silke. Biskopskåpan är församlingarnas gåva till biskopen och han kommer att använda den då han förrättar gudstjänster runt om i stiftet. Biskopen i Lappo stift Simo Peura och biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen klär Keskitalo i biskopsinsignierna.

Mässan televiseras direkt i Yle TV1 söndag 11 november klockan 10 och sänds i Yle Radio 1 samma tid. Det går också att följa med mässan via Yle Arenan och Virtuaalikirkko. Mässan tolkas till teckenspråk.

Allmänheten är välkommen till vigningsmässan. Dörrarna öppnas klockan 9. På grund av televiseringen ombeds kyrkobesökarna anlända senast klockan 9.40.

Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe i församlingscentret i centrum av Uleåborg (Isokatu 17) och i Vanha pappila.

Instruktioner för medierna

Journalister och fotografer ombeds komma in genom Uleåborgs domkyrkas huvudingång klockan 9.15-9.25 och anmäla sig i kyrksalens bakre del.

Domkyrkans krypta fungerar som sakristia och där hålls en sakristiabön klockan 9.30. I samband med andaktsstunden avger Jukka Keskitalo biskopslöftena. Representanter för medierna kan delta i stunden och om man så vill fotografera vid den, med respekt för andaktsstämningen.

Efter andaktstunden i sakristian visas medierna till sina platser i kyrksalen. Det finns reserverat platser för journalisterna i kyrkans mittersta del. Mässans officiella fotograf är Sanna Krook och hennes fotografier får användas fritt av medierna. Bilderna sätts ut senast klockan 15 i Kyrkans bildbank.

Fotografer ombeds ta hänsyn till tillfällets karaktär och televiseringen då de rör sig i kyrkan. Under mässan kan man fotografera också från läktaren, med hänsyn till kören.  Fotograferna kan inte röra sig vid altarområdet.

Biskop Jukka Keskitalo håller under mässan sin predikan från predikstolen. I mitten av mässan förrättas biskopsvigningen vid altarringen. Ett programhäfte delas ut i mässan och där berättas mer om hur mässan framskrider.

Mera information:
domprost Satu Saarinen, tfn 040 556 7840, satu.saarinen@evl.fi
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512, outi.uusimaki@evl.fi
byråsekreterare Anu Eskola, tfn 040 744 7010, anu.eskola@evl.fi