Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalet 2018: Jämlikhet och jämställdhet i kyrkans ledande positioner är viktigt för kandidaterna

Publicerad 22.10.2018

Kandidaterna i församlingsvalet anser att det är viktigt att utveckla jämställdheten mellan könen i kyrkan. 87 procent av kandidaterna anser att kyrkan i allt högre grad ska ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet. Över trefjärdelar av kandidaterna (78 procent) vill att kyrkan ska sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor i synnerhet i ledande positioner.

Det här framgår av församlingsvalets valkompass där 8 400 kandidater har besvarat frågorna inom utsatt tid.

– Att ledande positioner i kyrkan ska fördelas jämlikt går i linje med den medlemsenkät som fackförbundet Kyrkans akademiker gjorde 2018. I den svarade två tredjedelar av prästerna och tre fjärdedelar av teologerna att de anser att det borde finnas flera kvinnor än nu i ledande positioner i kyrkan. Skillnaderna i åsikterna mellan män och kvinnor är bland kandidaterna i församlingsvalet mindre än till exempel bland prästerna, berättar Kyrkans forskningscentrals forskare Veli-Matti Salminen.

Över hälften av kandidaterna (55 procent) anser att kyrkan i allt högre grad ska ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet. Men över en fjärdedel av kandidaterna ville däremot inte ta ställning i frågan.

Hälften (51 procent) av de kandidater som besvarat valkompassen anser att kyrkan fortsättningsvis borde viga endast en man och en kvinna till äktenskap. 44 procent av kandidaterna stöder vigsel av par av samma kön, en lite större andel än till exempel kantorerna i Kyrkans akademikers medlemsenkät.

I församlingsvalet finns sammanlagt 16 700 kandidater uppställda men en del av kandidaterna är uppställda i båda valen i en kyrklig samfällighet. De som besvarat valkompassen representerar alltså drygt hälften av de som kandidaterar i valet. I valkompassen 2014 deltog 10 000 av 19 000 kandidater.

Valkompassen är öppen för väljarna till och med valdagen 18.11 på webbadressen www.församlingsvalet.fi/valkompassen.

I självständiga församlingar förrättas bara ett val där man väljer medlemmar till kyrkofullmäktige. I kyrkliga samfälligheter förrättas två val då man väljer såväl medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige som till församlingsrådet. I en del församlingar motsvarar antalet uppställda kandidater antalet platser i förtroendeorganet och då blir det så kallat sämjoval.

Mera information:
www.församlingsvalet.fi
forskare Veli-Matti Salminen, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi
projektsekreterare för församlingsvalet Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171, maria.l.borg-karlsson@evl.fi
församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira, tfn 050 351 8381, hanna.piira@evl.fi