Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Esbo domkapitel fastställde valresultatet i biskopsvalets första omgång

Publicerad 08.10.2018

Esbo domkapitel har vid sitt möte 8.10.2018 kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i första omgången i biskopsvalet i Esbo stift.

Kaisamari Hintikka och Juhani Holma samlade flest röster och går vidare i valet. Valets andra omgång hålls 1 november.

I valets första omgång fördelades rösterna enligt följande: ledande studentpräst och idrottspräst, pastor Leena Huovinen fick 142 röster (17,1 procent), utbildaren i gudstjänstliv, TD Juhani Holma fick 173 röster (20,9 procent), generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, TD Kaisamari Hintikka fick 338 röster (40,9 procent), kyrkoherden i församlingen i Nyslott, TD Sammeli Juntunen fick 167 röster (20,2 procent).

I det största prosteriet, Esbo domprosteri, fick Hintikka 181 röster och Holma 63 röster. Sammeli Juntunen fick 83 röster i domprosteriet och Leena Huovinen 72 röster.

I Lojo prosteri fick Hintikka 50 röster, Holma 23 röster, Juntunen 45 och Huovinen 24 röster. I Tusby prosteri fick Hintikka 107 röster, Holma 87, Huovinen 46 och Juntunen 39 röster.

Valdeltagandet i valets första omgång uppgick till 87,2 procent. Antalet förkastade röster var 8. Sammanlagt 949 personer är röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer.

Mera information: lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Biskopsvalet i Esbo stift http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/piispan-vaali-2018/

Fotografier av kandidaterna finns i Kyrkans bildbank http://kuvapankki.evl.fi/