Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Första valet i biskopsvalet i Esbo hålls 8 oktober

Publicerad 01.10.2018

Första valet i biskopsvalet i Esbo stift hålls måndag 8 oktober. Valmötena inleds klockan 12 i stiftets tre prosterier. I takt med att rösterna räknas informeras om det via såväl Esbo stifts och evangelisk-lutherska kyrkans finsk- och svenskspråkiga Twitterkonton som Esbo stifts Facebooksida.

Det finns ca 940 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade är präster och lektorer i Esbo stift och hälften lekmannaelektorer.

Pressmeddelande om det preliminära valresultatet sänds ut efter att resultatet blivit klart, uppskattningsvis vid 14-tiden.

Kandidater i valet är generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, TD Kaisamari Hintikka, utbildaren i gudstjänstliv, TD Juhani Holma, ledande studentpräst och idrottspräst, pastor Leena Huovinen och kyrkoherden i församlingen i Nyslott, TD Sammeli Juntunen.

Om någon av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i det första valet blir hen direkt vald till biskop. Om det sker och valresultatet är tillräckligt tydligt ordnas möjlighet för medierna att träffa den som vunnit valet 8.10 klockan 15.30 i Esbo stifts domkapitel, Kyrkogatan 10.

Eventuellt nytt val 1.11

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett nytt val torsdag 1 november mellan de två kandidater som fått flest röster. I så fall hålls en valpanel onsdag 24 oktober klockan 18.

Medierna har möjlighet att träffa den som vinner valet 1.11 klockan 15.30 i Esbo domkapitel (Kyrkogatan 10).

Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019 i Esbo domkyrka.

Mera information om valet:
lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Biskopsvalet på Esbo stifts webbplats

Valkommunikation:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
Sakkunnig inom kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
Sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815

Esbo stifts Twitterkonto
Esbo stifts Facebooksida
Twitterkontot Suomen ev.lut.kirkko
Kyrkans svenska Twitterkonto

Fotografier av kandidaterna och från valpanelerna: Kyrkans bildbank