Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskoparna i Kuopio och S:t Michel oroliga över planerad gruva i Saimenområdet

Publicerad 10.09.2018

Biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen och biskopen i S:t Michel Seppo Häkkinen har tillsammans offentliggjort ett ställningstagande med anledning av en planerad gruva vid vattendragen kring Saimen. I ställningstagandet försvarar biskoparna naturen och människorna.

Biskoparna anser att det behövs ytterligare utredningar om miljöpåverkan, och att bevisbördan ligger på gruvbolagen och inte på områdets invånare. Speciellt den grafitgruva som är planerad i Heinävesi berör hela norra området vid Saimen och överskrider kommunernas, landskapens och stiftens gränser.

”Det planerade gruvområdet har direkt kontakt till vattendragen kring Saimen och dess unika natur. Projektet skulle erbjuda arbetsplatser för en generation men tiotusentals människor skulle bli tvungna att leva med dess miljöpåverkan under flera generationer, för att inte tala om områdets djur- och växtliv. De värsta skadorna på naturen skulle vara oåterkalleliga”, skriver Jari Jolkkonen och Seppo Häkkinen.

Biskoparna konstaterar att man i gruvprojektet i Heinävesi är tvungna att väga värderingar om speciellt naturskydd och människors sysselsättning mot varandra. Nya arbetsplatser som kommer med en aktiv företagsverksamhet skulle vara välkomna i Östra Finland där arbetsplatserna minskar och servicen krymper speciellt utanför tillväxtcentra.

Enligt Bibeln har människan rätt att bruka, dvs. använda, skapelsens gåvor men man har också ett ansvar för att skydda miljön, beskydda skapelsen:

”Företagsverksamheten måste utvecklas så att dess påverkan kan förenas med Saimenområdets ovärderliga naturvärden. Det krävs vishet att skapa arbetstillfällen som istället för att förstöra skyddar och återupprättar naturen. I det aktuella gruvprojektet tycks det inte ske.”

”Vi måste leva i harmoni med skapelsen och de gränser den sätter. All näringsverksamhet måste underkasta sig de ramarna. Detsamma gäller våra konsumtionsvanor. Då vi verkar på naturens villkor verkar vi också för människan”, konstaterar biskoparna Jolkkonen och Häkkinen.

Hela ställningstagandet (på finska) finns på Kuopio stifts och S:t Michels stifts webbplatser.

Mera information:
Kuopio stift: biskopens specialmedarbetare Simo Parni, tfn 044 705 0603
S:t Michels stift: stiftssekreterare Merja Vuorikari, tfn 050 543 0739