Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nya beslutsfattare i församlingarna väljs i november

Publicerad 04.09.2018

Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar ordnar församlingsval i november. I församlingsvalet väljs över 8 000 förtroendevalda i ca 400 församlingar för kommande fyraårsperiod. Temat för valet är Min kyrka, #minkyrka, och sista dagen att ställa upp kandidater är 17 september.

Den egentliga valdagen är söndagen 18 november och förhandsröstningen pågår tisdag till lördag 6-10 november.

16-åringar har rösträtt

Rösträtt i valet har de medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyllt 16 år senast på valdagen. Första gången 16-åringarna fick rösta i församlingsvalet var 2010 och i år är det alltså tredje gången som 16-åringar får rösta.

De förtroendevalda som väljs i valet besluter om många viktiga frågor som rör församlingens verksamhet och ekonomi. Lekmännen i församlingarnas förtroendeorgan deltar också i valet av lekmän till kyrkans högsta beslutfattande organ kyrkomötet.

Kandidater ska nomineras senast 17 september

För tillfället pågår kandidatnomineringen. Den sista dagen att nominera kandidater är 17.9.2018. Den församlingsmedlem som senast på valdagen fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat. Kandidaterna ska ställas upp på en valmansförenings lista, för att  grunda en lista behövs minst tio röstberättigade personer.

– På församlingsvalets webbplats kan man söka efter valmansföreningar i den egna församlingen. I dagens läge har ca en fjärdedel av församlingarna i Borgå stift fyllt i vilka valmansföreningar som finns i församlingen, berättar församlingsvalets projektsekreterare Maria Borg-Karlsson.

I valet 2014 var det nationella valdeltagandet 15,5 procent. I de församlingar som hör till Borgå stift röstade 15,7 procent av de röstberättigade. Hälften av de som valdes in i något förtroendeorgan i senaste församlingsval var nya. Bara 6 procent av de invalda var under 30 år.

Församlingsvalets valkompass där man kan bekanta sig närmare med kandidaternas åsikter öppnar 8 oktober.

"Folk är glada att man är med"

Bland de unga kandidaterna som ställde upp för fyra år sedan fanns Ida-Maria Sola som valdes in i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå 2015-2018.

– Om du är ens lite intresserad ska du inte tveka att ställa upp som kandidat i församlingsvalet. Fundera inte ”vet jag tillräckligt?” eller ”kan jag tillräckligt?”. Du får all den utbildning du behöver och jag tycker att man som ung blir väl mottagen, folk är glada att man är med, säger Ida-Maria Sola.

församlingsvalets webbplats finns information om valet, hur man ställer upp som kandidat och till exempel några tidigare förtroendeledamöters erfarenheter av uppdraget som förtroendevald.

Mera information:
projektsekreterare för församlingsvalet Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
församlingsvalet.fi
församlingsvalet på Facebook
På hashtaggen #minkyrka hittar du inlägg om valet på Instagram och Twitter.