Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet gör anvisningar som stöder möten mellan religioner

Publicerad 29.08.2018

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte beslöt i Lahtis 28 augusti att ge kyrkans kommitté för religionsmöten i uppdrag att utarbeta ett religionsteologiskt dokument med allmänna riktlinjer för kyrkans religionsdialog. Målet är också att erbjuda framförallt församlingsanställda praktiska anvisningar om hur man möter företrädare för andra religioner.

Definitionerna på diakoni och mission ändras inte i kyrkoordningen

Biskopsmötet beslöt att låta ett förslag om uppdatering av kyrkoordningens bestämmelser om diakoni och mission förfalla.

I Kyrkostyrelsen rapport Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä har man lyft fram att definitionerna på mission och diakoni i kyrkoordningens nuvarande bestämmelser inte helt och hållet motsvarar dagens teologiska uppfattning om vad diakoni och mission är. Biskopsmötet beslöt ändå att inte i det här skedet göra något förslag till kyrkomötet om ändringar i kyrkoordningen.

Tammerfors stift värd för biskopsmötet

Höstens första biskopsmöte hålls alltid i något av kyrkans nio stift. I år hölls mötet i Lahtis med Lahtis kyrkliga samfällighet och Tammerfors stift som värd.

Biskop Matti Repo karaktäriserar Tammerfors stift som ett livskraftigt stift som försöker hitta nya verksamhetsmodeller och nya sätta att arbeta på.
– Vi vill sätta församlingslivet först och verka nära församlingarna.

I stiftet finns 45 församlingar och tre kyrkliga samfälligheter. Repo beskriver Lahtis kyrkliga samfällighet som en aktör med starka rötter i området där det finns nytänkande och högklassig kyrkomusik.

På biskopsmötet i Lahtis ledde ärkebiskop Tapio Luoma mötet för första gången medan det var det sista biskopsmötet för biskopen i Uleåborg Samuel Salmi som går i pension i början av november. Salmi har deltagit i biskopsmötets arbete som assessor på 1990-talet och som biskop sedan 2001.

Biskopsmötet samlas nästa gång i Helsingfors 9 oktober.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189