Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet i Lahtis nästa vecka behandlar religionsmöten och mission

Publicerad 21.08.2018

Höstens första biskopsmöte ordnas i Lahtis i Tammerfors stift 28-29 augusti. Det är första biskopsmötet som nya ärkebiskopen Tapio Luoma leder.

På mötets agenda finns bland annat ett förslag från kommittén för religionsmöten om att utarbeta riktlinjer om religionsmöten. Kommittén föreslår att man dels utarbetar allmänna riktlinjer för religionsmöten som kan fungera som utgångpunkt för kyrkans religionsdialog, dels ger praktiska anvisningar för hur man möter representanter för andra religioner vid olika tillfällen. Kommittén anser att riktlinjerna behövs eftersom Finland snabbt utvecklats till ett mångkulturellt samhälle med många religioner.

Mötet ska också behandla behovet av att uppdatera kyrkoordningens bestämmelser om diakoni och mission så att de mera motsvarar dagens syn på diakoni och mission. Behovet av uppdateringen har framkommit i rapporten Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä.

Mötet inleds med andakt på tisdag 28.8 klockan 9 i Lahtis kyrkliga samfällighets ämbetshus på Kirkkokatu 5, Lahtis. Efter andakten håller biskopen i Tammerfors stift Matti Repo öppningstal.
Journalister är välkomna att närvara vid andakten och öppningstalet.

Efter att mötet avslutats onsdag 29 augusti klockan 13 ordnas en pressträff på mötesplatsen. Ärkebiskop Luoma, biskop Repo och biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen deltar.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189