Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan fick krigsinvalidernas vandringspris som tack för långvarigt samarbete

Publicerad 17.08.2018

Krigsinvalidernas Brödraförbund tackade Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för det arbete som kyrkan gjort bland förbundets medlemmar med det erkända vandringspriset Presidentens gyllene diskus. Ärkebiskop Tapio Luoma tog emot priset.

President Urho Kekkonen och affärsmannen Kalle Kaihari skänkte Presidentens gyllene diskus till Krigsinvalidernas Brödraförbund 1977 som en erkänsla för den service- och rehabiliteringsverksamhet bland krigsinvaliderna som förbundet främjar. Det fanns en önskan om att det skulle bli ett vandringspris och Krigsinvalidernas Brödraförbund har årligen sedan 1978 beviljat den gyllene diskusen som ett vandringspris till olika samarbetsparter.

I år beviljades den gyllene diskusen till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som tack för det omfattande arbete som kyrkan och församlingarna har gjort för krigsinvaliderna och deras familjer ända sedan krigsåren.

– Krigstiden lämnade bestående spår förutom i det finländska samhället också i många människor och familjer. Det har inte varit något lätt arv att bära. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och lokalförsamlingarna har velat stödja och uppmuntra krigsinvaliderna och hela veterangenerationen, sade ärkebiskop Tapio Luoma vid överlåtelsen av priset.

– Samtidigt har kyrkan strävat efter att fästa samhällets uppmärksamhet vid veteranernas ställning och påminna om betydelsen av självständighet och frihet. Vi har alla fortsättningsvis orsak att vara tacksamma för dem och för det arbete veterangenerationen gjort, konstaterade Luoma.

Det andliga arbetet bland krigsinvaliderna har långt skötts av betrodda präster som har känt medlemmarna på sitt område. 

– Prästerna är kyrkans anställda som utsetts av förbundsmedlemmarna och som har kallats speciellt till själavårdare för krigsinvalidernas familjer. Det andliga arbetet, dvs. besöken i brödrahemmen, i hemmen och vid begravningar, görs i varje krigsinvaliddistrikt så länge som den sista krigsinvaliden eller makan lever, berättar prosten Matti Tuomisto som ansvarar för det andliga arbetet bland krigsinvaliderna.

I augusti 2018 finns knappt 1 700 krigsinvalider och drygt 7 000 makar och änkor. Krigsinvalidernas Brödraförbund grundades 18 augusti 1940 som en service-, brödra- och intresseorganisation för de krigsskadade.

Presidentens gyllene diskus överräcktes i Helsingfors på fredag 17 augusti. Diskusen överräcktes av ordföranden för Krigsinvalidernas Brödraförbund Marja-Liisa Taipale. Från kyrkans sida mottogs erkännandet av ärkebiskop Tapio Luoma. Överlämnandet sker vanligtvis kring Krigsinvalidernas dag som firas det datum då förbundet grundades, 18 augusti.

Mera information:
biskopens specialmedarbetare Mari Leppänen, tfn 050 354 3248
Krigsinvalidernas Brödraförbund: generalsekreterare Seppo Savolainen, tfn 040 594 6090, informatör Marja Kivilompolo, tfn 044 524 2243