Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Organisationer samlar erfarenheter från offer för hatbrott i skuggrapport

Publicerad 16.08.2018

Organisationen Religionernas samarbete i Finland – USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. Det är första gången i Finland som man rapporterar utgående från offrens erfarenheter och målet är att samla in erfarenheter av hatbrott som stöder myndigheternas kunskap om hatbrott och att utveckla metoder för att stöda offren för hatbrott.

Verksamhetsledaren för RESA-forumet Inka Nokso-Koivisto menar att skuggrapporten är ett viktigt steg i verksamheten för att motverka hatbrott.

– Hatbrotten är speciellt skadliga eftersom brottet och de men som brottet medför inte bara riktar sig mot offret utan mot en större människogrupp dit offret hör eller antas höra. Sådana men är till exempel ökad rädsla och förlust av trygghetskänslan.

Organisationerna har tidigare samlat in kunskap som grundar sig på offrens erfarenheter av hatbrott som hör samman med sexuell läggning eller könsuttryck. På basen av de utredningarna har man konstaterat att det finns tydliga brister i att identifiera hatbrott i Finland.

– För att man ska kunna ingripa i brottslighet måste man känna till orsakerna till den. Om man inte identifierar hatbrott är det svårt att gripa tag i orsakerna. Avsikten med rapporten är också att utreda hurdan hjälp och stöd offren behöver och om de upplever att de får hjälp.

Nokso-Koivisto tror att tröskeln att anmäla brott är lägre om man samlar in uppgifterna via organisationer.

– Enligt uppskattningar är det bara en liten del av hatbrotten som anmäls till myndigheterna. För att få en täckande bild av hatbrotten måste man sänka tröskeln för att berätta om dem. Här kan uppgiftsinsamling som sker via organisationerna ha en betydande roll.

Också ordföranden för RESA-forumets styrelse, biskop Kaarlo Kalliala anser att organisationerna har en betydande roll för att motverka hatbrott.

– I Åbo är just nu terrordådet för ett år sedan i vårt medvetande. Det förstörde inte stadsbornas inbördes förtroende och gemenskap fastän det var avsikten. För att motverka våld och annan brottslighet som hatet för med sig är det viktigt att få en ännu mera precis och pålitlig bild av vad som verkligen händer.

Skuggrapporten är en del av Against Hate-projektet som finansieras av EU-kommissionen.

Anmälan om hatbrott kan göras av den som fallit offer för hatbrott, är närstående till ett offer eller har blivit vittne till ett hatbrott. Det går också att anmäla ett hatbrott fastän det inte gjorts polisanmälan om det. Anmälan kan göras på finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, dari eller somaliska. Anmälningarna samlas in till och med 15 oktober på USKOT-RESA-forumets webbsida.

Mera information:
Inka Nokso-Koivisto, verksamhetsledare, USKOT-RESA-forumet, tfn 050 582 2301, inka.nokso-koivisto@uskot.fi