Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans hus välkomnar presidenterna med ord ur Bergspredikan

Publicerad 16.07.2018

Presidenterna Trump och Putin välkomnas med ord ur Matteusevangeliets bergspredikan som hänger på väggen av Kyrkans hus i Helsingfors. På banderollen står det ”Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God” Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.(Matt 5:9).

I Kyrkans hus på Södra kajen finns Kyrkostyrelsen, Kyrkans utlandshjälp och Kyrkans pensionsfond. Ledarna för stormakterna förväntas mötas i närbelägna presidentens slott och också internationella medier har samlats inom synhåll från Kyrkans hus.

Kyrkostyrelsens sakkunniga för mänskliga rättigheter Laura Arikka berättar att man beslöt hänga upp banderollen under detta historiska möte eftersom kyrkan lever som en del av världen, samhället och beslutsfattande.

”Kyrkans och de kristnas uppgift är att verka för en bättre och mer rättvis värld och gemensamt be för att all slags fred ska förverkligas. Det är också viktigt att be för dem som har möjlighet att påverka saker lokalt och globalt”, säger Arikka.

Verksamhetsledaren för Kyrkans utlandshjälp Jouni Hemberg hoppas att man vid varje möte på hög nivå skulle komma ihåg att människor överallt i världen har rätt att leva i fred.

”Fred är grunden för allt annat. Det är vars och ens uppgift att arbeta för fred och rättvisa i världen”, säger Hemberg.

Bibeltexten på banderollen kan enligt Arikka ses antingen som en välsignelse, bön, uppmaning eller uppmuntran.

”Jesus bergspredikan är fortfarande angelägen och utmanar oss alla att bygga fred”.

 Mera information:

Sakkunnig, Laura Arikka, Kyrkostyrelsen, tfn 044 579 2686

Kommunikationschef Noora Jussila, Kyrkans utlandshjälp, tfn 040 356 5511