Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Chefen för kyrkans missionscentral Risto Jukko har valts till internationell topptjänst

Publicerad 28.06.2018

Chefen för evangelisk-lutherska kyrkans missionscentral, TD, FD Risto Jukko har valts till ny chef för kommissionen för mission och evangelisation (CWME) vid Kyrkornas världsråd. Uppgiften sköts nu av sydkoreanska TD Jooseop Keum, vars tjänsteperiod utgår i augusti. Kyrkornas världsråds centralkontor finns i Geneve.

Risto Jukko är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Sedan 2011 har han varit chef för Kyrkans missionscentral vid kyrkostyrelsen. Före det har han tjänstgjort bl.a. i Paavalin seurakunta i Helsingfors och i Joutjärven seurakunta i Lahtis. Han har varit missionspräst för invandrar- och församlingsarbetet i Frankrike och undervisat teologi vid den protestantiska teologiska fakulteten i Paris. Han är docent i ekumenik vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

Kommissionen för mission och evangelisation stöder kyrkornas missionsarbete

Kommissionen för mission och evangelisation (Commission on World Mission and Evangelism) har som huvuduppgift att stöda kyrkor och missionsaktörer i missionsarbetet. Chefen för kommissionen har traditionellt också fungerat som chefredaktör för Kyrkornas världsråd missiologiska tidsskrift ”International Review of Mission”.

”Kyrkornas världsråd är världens största internationella och ekumeniska, alltså gemensam för olika kristna kyrkor, gemenskap. Fast romersk-katolska kyrkan inte hör till Kyrkornas världsråds medlemskyrkor så är den medlemskyrka i Kommissionen för mission och evangelisation så som många evangeliska kyrkor och pingstkyrkor”, säger Jukko.

Han betonar att kommissionens stöd är viktigt för kyrkorna i Afrika, Asien och Sydamerika eftersom det är i de här delarna av världen som majoriteten av de kristna bor och antalet ökar. Frågor kring mission, evangelisation och enhet är viktiga också i Europa och Nordamerika och därför behöver också kyrkorna i de här områdena stöd.

Kommissionen för mission och evangelisation ordnade i mars en konferens i Arusha, Tanzania med över 1000 personer från olika delar av världen. Jukko fungerade som rådgivare för evangelisk-lutherska kyrkans delegation och säger att konferensens inverkan på världsmissionen och dess följder för kyrkorna är i fokus i det nya uppdraget.

Biskopen i Lappo stift, Simo Peura är evangelisk-lutherska kyrkans representant i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Han är också ordförande för nämnden för kyrkans missionscentral.

”Den tjänst som Risto Jukko tillträder är en av Kyrkornas världsråds viktigaste. Utnämningen av honom visar att vår kyrka är uppdaterade inom missionsarbetet och kan påverka förståelsen av kyrkans mission internationellt. Att vår kyrka får en egen representant underlättar kontakten till kommissionen vars uppgift är att utveckla internationell missionsteologi. Det i sin tur påverkar på vilket sätt kyrkorna förverkligar kyrkans mission i världen. Jag hoppas att alla kyrkans missionsorganisationer är i aktiv kontakt med Risto i Geneve och informerar honom om det som sker i missionsverksamheten”, säger Peura.

CWME grundades 1961 när internationella missionsrådet (grundat 1921) ingick i Kyrkornas världsråds organisation vid generalförsamlingen i New Delhi. Mellan Kyrkornas världsråds generalförsamlingar ordnar kommissionen, med ungefär 7-8 års mellanrum, en konferens om världsmission och evangelisation. Till kommissionen hör ca 40 medlemmar och rådgivare och den sammanträder med 1,5 års mellanrum. Mellan mötena arbetar kommissionens personal och olika arbetsgrupper med aktuella teman inom världsmission.

Mera information:
Risto Jukko, tfn 050 584 6876

Publiceringsfri bild av Risto Jukko finns i kyrkans bildbank http://kuvapankki.evl.fi/