Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Juhani Holma kandidat i biskopsvalet i Esbo stift

Publicerad 21.06.2018

Utbildaren i gudstjänstliv, teologie doktor Juhani Holma (f. 1958) har nominerats som tredje kandidat i biskopsvalet i Esbo stift. Valmansföreningen lämnade in valmansföreningens stiftelseurkund till domkapitlet på torsdag 21 juni.

Juhani Holma arbetar vid Kyrkans utbildningscentral som utbildare i gudstjänstliv. Holma har tidigare länge arbetat som präst och kyrkoherde i Torneå.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Esbo stift inleddes på torsdag 21.6 och avslutas tisdag 21.8.2018 klockan 16. För valmansföreningens stiftelseurkund behövs kandidatens samtycke och minst 30 röstberättigade som ställer sig bakom kandidaten.

Det finns sammanlagt 942 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och lektorer i Esbo stift, och hälften är lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång ordnas 8 oktober. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019. Tidigare biskop i Esbo stift var Tapio Luoma som valdes till ärkebiskop. Han tillträdde som ärkebiskop i början av juni.

Tidigare idag har också biträdande generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet Kaisamari Hintikka och ledande studentpräst Leena Huovinen nominerats som kandidater i biskopsvalet i Esbo stift.

Mera information:
ombudet för Juhani Holmas valmansförening: Hanne Lukkari, tfn 050 380 1228, hanne.lukkari@evl.fi
Juhani Holmas webbplats
Facebooksida
Biskopsvalet i Esbo stift
Esbo domkapitels lagfarna assessor Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi