Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kaisamari Hintikka kandidat i biskopsvalet i Esbo

Publicerad 21.06.2018

Biträdande generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet, teologie doktor, pastor Kaisamari Hintikka (f. 1967) har nominerats som första kandidat i biskopsvalet i Esbo stift. Valmansföreningen lämnade in valmansföreningens stiftelseurkund till domkapitlet på torsdag 21 juni.

Kaisamari Hintikka vigdes till präst 2009. Hon har arbetat i Geneve sedan 2011, de senaste fem åren som biträdande generalsekreterare för Lutherska världsförbundet. Tidigare har hon bland annat varit branschsekreterare vid Kyrkans utrikesavdelning.

Kandidatnomineringen i valet inleddes på torsdag 21.6 och avslutas tisdag 21.8.2018 klockan 16. För valmansföreningens stiftelseurkund behövs kandidatens samtycke och minst 30 röstberättigade som ställer sig bakom kandidaten.

Det finns sammanlagt 942 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och lektorer i Esbo stift, och hälften är lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång ordnas 8 oktober. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019. Tidigare biskop i Esbo stift var Tapio Luoma som valdes till ärkebiskop. Han tillträdde som ärkebiskop i början av juni.

Mera information:
ombudet för Kaisamari Hintikkas valmansförening: Pentti Aspila, penttiaspi@gmail.com, tfn 040 580 3631
Kaisamari Hintikkas webbplats
Facebooksida
Biskopsvalet i Esbo stiftEsbo domkapitels lagfarna assessor Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi