Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Kyrkans liv handlar om människan som behöver en annan människa och Gud

Publicerad 03.06.2018

På söndag 3.6 installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Installationen i Åbo domkyrka förrättades av biskopen i Uleåborg Samuel Salmi, den biskop som är äldst i tjänst i kyrkan.

Ärkebiskop Luoma välsignades med handpåläggning, ikläddes biskopsämbetets insignier och fick ta emot ärkebiskopsstaven och -korset.

I sin predikan innan installationen talade den nya ärkebiskopen om vad som är viktigt och värdefullt, om vikten av att inte förlora sig själv. Luoma utgick i predikan från söndagens evangelietext (Matt. 16: 24-27).

Luoma sade att Jesus budskap berättar träffande om sakers rangordning, om vad den kristna tron och kyrkans liv handlar om; det handlar om människan som är Guds skapelse, människan som behöver en annan människa och Gud.

– Det handlar om människan vars lösningar och val inverkar på andra människor och på hela skapelsen. Det handlar om människan som Gud älskar och genom vilken han vill att hans kärlek blir synlig för alla, sade Tapio Luoma.

Det som är gott för människan

Luoma konstaterade han att det i kyrkan just nu finns olika uppfattningar om vad som är viktigt och värdefullt och att det därför inte är någon enkel uppgift att föra den värdediskussion som behövs.
– Tillspetsade uppfattningar som framförs på ett ännu mera tillspetsat sätt delar in människor i olika läger som har svårt att kommunicera med varandra, sade Luoma.

– Jag måste erkänna att vi verkar ha väldigt olika uppfattningar om vad vi anser vara viktigt och värdefullt. Trots det kan våra uppfattningar sammanfogas i en värdefull och viktigt sak: det som är gott för människan. Vårt problem är inte det att vi inte inser betydelsen av det som är gott för människan, utan det att när vi vill nå detta goda styrs vi i olika riktningar i våra bedömningar och rangordningar.

– Det som är gott för människan kan ändå inte vara en hänsynslös själviskhet där människans eget bästa är mer värdefullt än någon annan människas eller någon annan grupps bästa. Och det som är gott för människan är inte heller nödvändigtvis mer värdefullt än det som är gott för naturen.

Att inte förlora sig själv

Luoma påminde om att det som är gott för människan ändå inte bara beror på henne själv utan att det finns i Jesus Kristus, som var både människa och Gud. Han påminde om att Jesus såg det som allvarligt om man förlorar sin själ; då förlorar man också förmågan att vara närvarande där man just då befinner sig.

– Om man förlorar sig själv så förlorar man möjligheten till en djup gemenskap med andra och också med Gud. Något av det genuint mänskliga som Gud har skapat oss till går förlorat. Beröringspunkten med vårt eget jag, med andra människor men också med Gud försvinner. Att vi bevarar vår själ hör i högsta grad till det som är gott för människan.

– Under de senaste veckorna har jag hamnat att tänka efter vad det betyder för mig att ta emot det här nya krävande ämbetet. Vart för denna nya ämbetsperiod mig och vartåt går vår kyrka under den tiden, frågade sig Luoma.

Tapio Luoma är den femtonde ärkebiskopen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Luoma var tidigare biskop i Esbo stift.

Ärkebiskop Tapio Luomas predikan i sin helhet finns som bilaga nedan.

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299, petri.merenlahti@evl.fi
Kyrkans kommunikation på plats: kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421

Fotografier från installationsmässan sätts under söndagen ut i kyrkans bildbank: kuvapankki.evl.fi (Kryssa för Hyväksyn käyttöehdot och välj Ohita kirjautuminen)

Bilagor till nyheten