Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Offren för inbördeskriget hedrades med en gemensam minnesdag i Åbo

Publicerad 20.05.2018

Vid ett minnestillfälle i Åbo på de stupades dag uppmärksammade inbördeskriget, fånglägren och de avrättade offren med en gemensam minnesdag. Vid tillfället i Åbo domkyrka och vid hälsningsbesöken vid de rödas och de vitas minnesmärken deltog president Sauli Niinistö, statminister Juha Sipilä och representanter för alla riksdagspartier.

Vid minnestillfället i Åbo domkyrka som leddes av ärkebiskop Kari Mäkinen tändes minneljusen av förutom ärkebiskopen också president Niinistö, statsminister Sipilä och som representanter för riksdagspartierna ordförande Li Andersson (V), riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP), riksdagsledamot Simo Elo (Blå), riksdagsledamot Leena Meri (Sannf.), riksdagsledamot Krista Mikkonen (Gröna), ordförande Petteri Orpo (Saml.), ordförande Antti Rinne (SDP) och riksdagsledamot Peter Östman (KD).

– Hundra år efter inbördeskriget har vi samlats här i kyrkan. Här finns nu arvet från inbördeskrigets många ansikten. Det finns arv som är röda, de som är vita och de som inte har någon färg, de arv vars färg har bleknat och blandats. Tillsammans utgör de inbördeskrigets arv. Det är vårt gemensamma arv i all dess fasa och tragedi. Under 100 års tid har det format oss och det sätt på vilket vi lever och verkar i samhället, sade ärkebiskopen Mäkinen.

Mäkinen sade att arvet från inbördeskriget har levt vidare i gemensamma berättelser, berättelser som kan skilja sig åt i olika släkter och familjer, också berättelser som man varit tvungna att tiga om.

– Inbördeskrigets mångsidiga arv finns här idag, inom oss, både det vi har talat om och det vi har tigit om. Vi har med oss det arvet i kyrkan. Inbördeskrigets arv är även kyrkans arv, såren är även kyrkans sår och skammen kyrkans skam.

– Samtidigt påminner denna kyrka om kristendomens arv som sträcker sig mycket längre tillbaka än hundra år. Ingen människas värde och värdighet får kränkas. Och i sista hand handlar det inte om hur folk i samhället och kyrkan har kunnat eller kan visa det.

– Framför mig idag ser jag dem som bar på fasan och konflikterna från inbördeskriget. Till dem säger jag: sätt er ner här med oss, för era barns och barnbarns och deras barns skull. Så att det finns mer rättvisa än  obarmhärtighet, mer förlikning än våld och mer hopp än rädsla, sade ärkebiskopen.

Efter minnesstunden i domkyrkan lade representanter för partiernas ungdomsorganisationer ner blomsterhälsningar vid de rödas och de vitas minnesmärken i omgivningen kring Åbo domkyrka.

Minnesdagen förverkligas i samarbete mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, statsrådets kansli, Minnesåret 1918, Åbo stad, Yle och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Sändningen från inbördeskrigets gemensamma minnesdag kan ses på YleArenan fram till 19.6.2018

Läs mer i motsvarande finska nyhet

Bilder från tillfället kommer under dagens lopp att uppdateras i Kyrkans bildbank. Välj Hyväksyn käyttöehdot och Ohita kirjautuminen.