Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskopen öppnade kyrkomötet: Förtroende byggs inte på föreställningar

Publicerad 14.05.2018

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte är samlat till session på Turun kristillinen opisto i Åbo från måndag till fredag, 14-18 maj. För sista gången är ärkebiskop Kari Mäkinen ordförande för mötet eftersom han går i pension i början av juni. I sitt personliga öppningstal till kyrkomötet på måndagen talade  ärkebiskopen utgående från församlingsvalets slogan, Min kyrka.

I sitt tal beskrev Mäkinen det arv som förra århundradet hade lämnat i form av en såväl aktiv som en tyst kyrka som båda känns som hans. Den aktiva, utåtriktade kyrkan med mångsidig verksamhet har enligt Mäkinen lika bråttom med sina projekt och strukturförändringar som vilken helst annan samhällelig aktör. I den tysta kyrkan finns enligt Mäkinen däremot många dolda ärr av förbiseende, ogiltigförklarande och förminskning.

– I den tysta kyrkan finns också en mycket lugn och balanserad insikt om att kyrkan i sitt djup är något helt annat än någon av de demokratiska och aktiva aktörerna i det moderna medborgarsamhället, där man påverkar genom att rösta och där ens betydelse mäts i aktivitet.

Det tredje skiktet i kyrkans utveckling som Mäkinen identifierar är en kultur genomsyrad av marknadsföring som bygger föreställningar och som kyrkan inte står utanför. Den här kulturen känner sig Mäkinen däremot främmande och nedstämd inför.

– För kyrkan handlar den väsentligaste frågan inte om framgång. Den viktigaste frågan är tillit. Tillit är på det sättet speciell att man inte kan köpa, kräva eller tvinga till sig tillit. Den kan man bara bygga, ärligt och tålmodigt, genom att leva sig in i den andras situation. Inför Gud smulas alla imagebyggda föreställningar sönder. Kvar blir bara nåden.

– Ju närmare jag granskar min kyrkas förgångna och framtid desto mer urskiljer jag endast människor, kyrkans medlemmar som döpts till Kristus. Endast människor, som alla stävar efter att bli sedda, erkända och igenkända människor i sin egen tid och på sin egen plats som en del av denna kyrka. Endast människor. Människor inför Gud på samma sätt som vi.

Ärkebiskopens tal i sin helhet

Kyrkomötesveckans arbetsplan
I webbtjänsten Domus finns kyrkomötets dokument. Domustjänstens menyer finns tyvärr endast på finska men dokumenten finns också på svenska.

Kyrkomötets plenum direktströmmas, länk till direktströmningen.
Man kan följa kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Fotografier från kyrkomötet: Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Kyrkomötesombuden

Kyrkomötets kommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi