Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets konstitutionsutskott klar med sitt betänkande om initiativet om kyrkans äktenskapssyn

Publicerad 11.05.2018

Kyrkomötets konstitutionsutskott har blivit klart med sitt betänkande om ett ombudsinitiativ om att bredda kyrkans äktenskapssyn så att den skulle gälla också par av samma kön. Till betänkandet har också fogats en avvikande åsikt.

Ombudsinitiativet om att bredda kyrkans äktenskapssyn gjordes våren 2017 och innehöll förslag om att skrida till åtgärder för att bredda kyrkans äktenskapssyn så att den också omfattar par av samma kön. För de som har en traditionell syn på äktenskapet skulle man trygga möjligheten att finnas och verka i kyrkan på jämlika grunder.

I sitt över 50 sidor långa betänkande (1/2018) granskar konstitutionsutskottet frågan ur många synvinklar och utvärderar den teologiskt och samhälleligt, bland annat tolkningen av Bibeln och den kyrkliga vigselns karaktär av gudstjänst. Utskottet kom på basen av sitt arbete fram till slutsatsen att de synvinklar som framförts i initiativet inte ger tillräckliga grunder för att bredda eller ändra äktenskapsynen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Utskottet anser ändå att det är viktigt att man bevarar en god diskussionskontakt mellan dem som tänker olika i äktenskapsfrågan och att kristna som hör till könsminoriteter och sexuella minoriteter kan känna sig som fullvärdiga medlemmar i samma kyrka. Till en respektfull dialog hör att tåligt lyssna till såväl teologiska argument som andras erfarenheter. Enligt utskottet hör det till biskopsmötets uppgifter att se till att detta sker.

En del av konstitutionsutskottets medlemmar har undertecknat en avvikande åsikt där man föreslår att initiativet godkänns. De ombud som stöder den avvikande åsikten anser att initiativet bör stödas eftersom det finns starka teologiska, pastorala och socialetiska grunder för en breddning av äktenskapssynen. I den avvikande åsikten föreslår man också att om initiativet förfaller, ska man be biskopsmötet ge pastorala anvisningar för användning av vigsel- och välsignelseformulär vid kyrklig vigsel och välsignelse av par av samma kön.

Konstitutionsutskottet bereder frågor som rör kyrkans tro och lära, grunderna för kyrkans arbete, förhållandet mellan kyrkan och staten, och kyrkans relationer till andra kyrkor och trossamfund samt frågor i anslutning till detta.

Kyrkomötet samlas nästa vecka från måndag till fredag 14.5-18.5.2018.

Konstitutionsutskottet bereder också ett betänkande om en utredning om huruvida kyrkan ska avstå från vigselrätten. Utredningen har gjorts av professor emerita Eila Helander. I sin utredning konstaterar Helander att det inte finns skäl för kyrkan att avstå från vigselrätten. Kyrkostyrelsen förde remissdiskussion om frågan på sin session i november 2017.

Kyrkomötets dokument, webbtjänsten Domus menyer finns tyvärr endast på finska men dokumenten finns också på svenska.
Preliminär arbetsplan för kyrkomötesveckan (på finska)
Kyrkans äktenskapssyn

Konstitutionsutskottets betänkande finns tillsvidare bara på finska. Översättningen till svenska kommer under mötesveckan.

Mer information: konstitutionsutskottets ordförande biskop Matti Repo, tfn 050 573 3745