Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Fem dagars kyrkomötesvecka inleds på måndag

Publicerad 09.05.2018

Kyrkomötet samlas till vårsession 14-18 maj i Åbo. På agendan finns revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen men också ombudsinitiativ om bland annat ett nytt valsätt i kyrkliga val och behörighetsvillkor för biskopsämbetet.

Kyrkomötets öppningsmässa hålls i S:t Marie kyrka i Åbo på måndag 14 maj klockan 9. I mässan predikar biskop Teemu Laajasalo.

Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnar kyrkomötets vid en session klockan 10.30 på Turun kristillinen opisto, Ringbrynjegatan 7, Åbo. Det är ärkebiskop Mäkinens sista kyrkomöte innan han går i pension 1.6.

Om konstitutionsutskottet betänkanden blir klara kommer kyrkomötet att behandla en utredning om att avstå från vigselrätten och ett ombudsinitiativ om att bredda kyrkans äktenskapssyn.

Utredningen om att avstå från vigselrätten har gjorts av professor emerita Eila Helander på uppdrag av biskopsmötet. Det centrala resultatet i professor Helanders utredning är att kyrkan inte borde avstå från vigselrätten. Kyrkomötet förde en remissdiskussion i frågan på sin höstsession 2017.

I ombudsinitiativet föreslås att kyrkomötet inleder arbetet med att bredda kyrkans äktenskapssyn så att den också omfattar par av samma kön. Man också vill ge plats och jämlik möjlighet att verka i kyrkan för dem som står bakom kyrkans traditionella äktenskapssyn. Kyrkomötet diskuterade ombudsinitiativet, som undertecknats av 22 ombud, våren 2017.

Kyrkomötet ska också föra remissdiskussion om fyra ombudsinitiativ som har lämnats in till kyrkomötet. De handlar om att ta i bruk nytt valsätt (preferensval) i kyrkliga val, godkännande av MAF Finland rf som kyrkans missionsorganisation, behörighetsvillkor för biskopsämbetet och kyrkans bibelsyn.

Under mötesveckan kommer kyrkomötet att behandla lagutskottets betänkande om revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen.

På onsdag 16.5 klockan 14 besöker undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen kyrkomötet och framför undervisnings- och kulturministeriets hälsning till mötet.

Kyrkomötets plenum direktströmmas och det går också att följa kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets kommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi

Mera fakta om kyrkomötet och vårsessionens agenda finns på webbtjänsten Sacrista.
Kyrkomötets arbetsplan

I webbtjänsten Domus finns kyrkomötets dokument. Domustjänstens menyer finns tyvärr endast på finska men dokumenten finns också på svenska.

Bilder på kyrkomötesombuden

Publiceringsfria foton från kyrkomötet: Kyrkans bildbank/Aarne Ormio