Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Enkätundersökning visar att unga är nöjda med konfirmandtiden

Publicerad 27.04.2018

Skriftskolan har bevarat sin starka ställning som en del av den finländska ungdomskulturen från år till år. Den fortgående utvecklingen av konfirmandarbetet på basen av ungdomarnas och föräldrarnas respons har varit avgörande för skriftskolans popularitet.

Enkätundersökningen som gjordes i fjol visar att unga är nöjda med konfirmandtiden och upplever den som positiv och trygg. De närmare 700 svarande gav skriftskolan skolvitsordet 8,6 i medeltal. Dessutom gav de unga väldigt höga vitsord på påståenden som hörde samman med trygghet och trivsel.

– En positiv konfirmandupplevelse grundar sig till stor del på trygghetskänsla och de unga upplever skriftskolan som en trygg gemenskap. Ungas välmående överlag prioriteras högt i konfirmandarbetet. Ledare, hjälpledare och andra frivilliga gör allt för att varje ung konfirmand ska ha det bra under konfirmandtiden, berättar Jari Pulkkinen, sakkunnig inom konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen.

– Enkätundersökningen har hittills gjorts enbart bland finskspråkiga konfirmander. Under 2018 kommer undersökningen att omfatta även finlandssvenska konfirmander, berättar Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig inom konfirmandarbete Kyrkostyrelsen.

Delaktighet är kärnan i den nya konfirmandplanen

Ifjol godkändes en ny konfirmandarbetsplan för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017. I den nya planen betonas ungas delaktighet och vikten av att de unga är subjekt i undervisningen. Som en del av förnyandet av konfirmandarbetet utvecklas också en nationell modell för de ungas självutvärdering som är tänkt att tas i bruk 2019.

– Att man tänker sig de unga som subjekt betyder i praktiken att de unga tas med i planeringen och genomförandet. Dessutom får vi i framtiden värdefull kunskap om hur lyckad konfirmandtiden har varit genom de ungas självutvärdering. Den blir en bra spegel för oss som utvecklar konfirmandarbetet både på lokal och riksnivå, konstaterar Pulkkinen.

– Det finns ett stort intresse bland dem som jobbar med konfirmandarbetet i församlingarna att utveckla det lokala arbetet enligt den nya planen. En stor utmaning är att göra konfirmanderna på allvar delaktiga, säger Maria Björkgren-Vikström.

Konfirmandarbetet når fortsättningsvis merparten av de unga i Finland. Sammanlagt 48 734 personer deltog i konfirmandundervisningen 2017 och nationellt nåddes 84,3 procent. I talet ingår alla som deltagit i konfirmandarbetet i relation till alla 15-åringar. Av de 15-åringar som hör till kyrkan deltog 92 procent i konfirmandundervisningen.

Mera information:
Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig inom konfirmandarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5846 873
Jari Pulkkinen, sakkunnig inom konfirmandarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1467