Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskopen: Biskoparna stöder enhälligt kvinnor som präster

Publicerad 11.04.2018

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har fått ett brev från en grupp präster där de är bekymrade för jämställdheten bland präster. Enligt skribenterna möter kvinnors prästerskap ännu motstånd både i ord och handling trots att det i år har gått 30 år sedan beslutet att öppna prästämbetet.

– Det är bekymrande att höra om erfarenheter av att prästernas jämställdhet inte förverkligas. Kvinnors arbete i prästämbetet har ett enhälligt stöd bland alla biskopar. Vår kyrka har bara en syn på ämbetet. Enligt den är prästämbetet inte knutet till kön, konstaterar ärkebiskop Kari Mäkinen.

Evangelisk-lutherska kyrkan förutsätter att alla som vigs till och verkar i prästämbetet samarbetar med varandra oberoende av kön. Alla i kyrkan har skyldighet att ingripa i diskriminering och skyldighet att främja jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

– Ingen får diskrimineras på grund av sitt kön. Det är viktigt att könen är jämlikt representerade i vår kyrkas struktur och beslutsfattande. Det är en målsättning som vi ännu inte har nått. Vi behöver fortsättningsvis arbeta för att nå dit, säger ärkebiskop Mäkinen.

Biskoparna vill höra om de erfarenheter prästerna har i ämbetet.
– För en sådan dialog krävs platser och situationer.

– Varje medlem i kyrkan behöver vara med och bygga kyrkans enhet. Det förutsätter en öppen och respektfull dialog mellan dem som tänker olika. Vi måste i alla situationer se till att mäns och kvinnors prästerskap är jämställt, säger Mäkinen.

– Det är klart att skyldigheten att arbeta med präster oberoende av deras kön gäller såväl biskopen som andra präster, konstaterar Kari Mäkinen.

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299