Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Påskens berättelser i medier och församlingar

Publicerad 22.03.2018

Påskens berättelse med händelserna inför och kring Jesus död på korset och uppståndelsen med livets seger över döden präglar påskens gudstjänster.

Palmsöndagens radiogudstjänst firas i år med Ingå församling. Predikant och liturg är Tom Sjöblom. Organist är Anders Storbacka och kantor och körledare Marianne Gustafsson-Burgmann. Ingå kyrkokör och en stråkkvartett medverkar.

Palmsöndagens bibeltexter handlar om när Jesus red in i Jerusalem och människor strödde palmkvistar på hans väg. Textläsare är Tanja Ljungqvist.

Palmsöndagen 25.3 klockan 13.03.

Påskhelgens tv- och radiogudstjänster sänds från Malax kyrka

I år sänds påskhelgens tv- och radiogudstjänster från Malax kyrka på långfredag och påskdagen, dvs. söndagen.

På långfredag firas en avskalad gudstjänst med mycket a cappella sång.

‒ Långfredagens berättelse om förtvivlan och död – och om försoning med Gud – kan vara svår att ta till sig. Men det är just om vi vågar bejaka den berättelsen som den kan få prägla våra liv och relationer, säger diakon Patrica Strömbäck som predikar i långfredagen gudstjänst i Malax kyrka.

Kantor Katri Lax leder kyrkokören och Trallarna. Simon Granlund och Wilhelm Bonn uppträder med solosång. För tv-regin svarar Rufus Hedengren.

Kyrkoherde Tomi Tornberg är liturg i båda gudstjänsterna och predikar i påskdagens gudstjänst.

‒ Predikan handlar om att Jesu grav är tom. Att han lever och vill möta dig och mig, säger Tomi Tornberg om påskdagens budskap.

Påskdagens psalmer sjungs av såväl stora som små till orkesterackompanjemang. I såväl läsningar som förbönen medverkar både yngre och äldre frivilliga i församlingen. Påskdagens glädje märks inte minst i sången Dina händer är fulla av blommor som sjungs av en grupp skolelever. För tv-regin svarar Lucas Snellman.

Långfredagens tv-gudstjänst 30.3 klockan 11 och påskdagens gudstjänst 1.4 klockan 12 i Yle Fem och klockan 13.03 i Yle Vega.

Påskandakter i Yle Vega

I stilla veckan (26-29.3.) håller Maria Repo-Rostedt Andrum i Yle Vega och Anders Piltz talar i veckans aftonandakter. Påskveckan (3-6.4.) talar Marith Leppäkari-Lindström i Andrum och Jan-Erik Lindqvist i aftonandakterna.

Yle Vega Andrum klockan 6.54 och 9.10, aftonandakt klockan 19.15.

Församlingar ordnar påskvandringar, andakter, mässor och konserter

I församlingarna runt om i stiftet firas påsken på varierande sätt. Förutom gudstjänster ordnar församlingarna ofta andakter på kvällarna i stilla veckan och en del församlingar påskvandringar inför eller under påsken. Många församlingar ordnar också påskprogram som riktar sig speciellt till barn.

Borgå svenska församling har i flera år ordnat påskvandringen Via Crucis. I år har stödföreningen för Via Crucis valt att göra en vandring som fungerar via smarttelefon. Mellan palmsöndag och påsklördag (25-31.3) kan man längs den traditionella Via Crucis-rutten från Näsebacken via Gamla rådhustorget till Kyrkbacken få stämningar, toner och bilder från de gångna årens vandringar att vakna till liv med hjälp av en gratisapplikation i telefonen. På palmsöndagen 25.3 och långfredagen 30.3 finns det på Näsebacken unga guider på plats klockan 13-16 som hjälper med applikationen.

Pedersöre församling ordnar i år påskvandring i Bennäs på tisdag i stilla veckan (27.3). Vandringarna startar vid Kyrkhemmet klockan 18 och 19 och man får ta del av påskveckans händelser vid stationer runtom i byn.

Pedersöre församling öppnar också en uppståndelsegrav invid Pedersöre kyrka, till höger om klockstapeln, på påskdagen den 1 april.

I Esbo svenska församling ordnas långfredagskonsert 30.3 klockan 21 då MGRENsemble framför Markuspassionen tillsammans med mezzosopran Nina Kronlund.

församlingarnas webbplatser finns information om andakter, gudstjänster, konserter och andra påskevenemang.

Bifogat finns två fotografier. Ett fotografi  av Malax kyrka (Fotograf: Leif Lindgren) och ett med de medverkande i tv- och radiogudstjänsterna från Malax kyrka. På bilden kyrkoherde Tomi Tornberg, kantor Katri Lax och diakon Patrica Strömbäck. Fotograf: Lucas Snellman