Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Påskupprop för flyktningar

Publicerad 21.03.2018

Ett hundratal präster, diakoniarbetare och förtroendevalda i Borgå stift har undertecknat ett påskupprop om flyktingarnas situation i Finland. ”Vi vill se en förändring i våra myndigheters agerande mot människor i behov av säkerhet och skydd mot förföljelser”, skriver man i uppropet. Prästerna uttrycker en önskan om en mera human flyktingpolitik med bland annat återinförande av uppehållstillstånd av humanitära skäl.

I uppropet påminner man om det arbete många enskilda och församlingarna gör för flyktingar, asylsökande och papperslösa idag och visar på problem med att myndigheter inte tar prästers och pastorers vittnesmål om konvertering på allvar. Man lyfter också fram andra problem man ser i myndigheternas arbete, till exempel fallet med Lovisaflickorna och med hazarer från Afghanistan. Hazarerna har kommit som minderåriga till Finland men hotas av utvisning genast de blir myndiga. I uppropet sägs att Amnestyrapporter visar att hazarerna utsätts för systematiskt våld i sitt hemland.

Man efterlyser möjligheten att till exempel församlingar, föreningar och grupper av enskilda privat ska kunna bära ekonomiskt ansvar för en flykting, något som är möjligt i Italien och Kanada. ”På det sättet skulle riskerna för människosmuggling minska.”

Uppropet från Borgå stift i sin helhet

Ett liknande upprop har gjorts av Ekumeniska rådets sektion för finlandssvensk ekumenik där man bland annat uppmanar till lokala manifestationer lördag 28 april.